Gezondheidszorg

Bonaire bepaald niet overbedeeld als het gaat om aantal apotheken

Bonaire bepaald niet overbedeeld als het gaat om aantal apotheken
De vraag doet zich voor of er zo langzamerhand gewoon niet te weinig apotheken zijn op Bonaire

KRALENDIJK- Ondanks de heropening van de apotheek in het gebouw van het ziekenhuis, houden de klachten over lange wachttijden en suboptimale efficiëntie aan. 

Veel klanten van Fundashon Mariadal snappen niet waarom hun medicijnen niet klaar staan om afgehaald te worden, ook niet wanneer recepten direct door de huisartsen naar de betreffende apotheek worden gestuurd. 

Rocargo

Daarnaast is er nog steeds verbazing over het feit dat geen enkele moderne techniek wordt ingezet om het proces van afhalen gemakkelijker en efficiënter te maken. 

De klachten roepen de vraag op of op het eiland te weinig apotheken zijn ten opzichte van het aantal inwoners. Met vier apotheken op zo’n 22.000 inwoners is er momenteel sprake van één apotheek per 5.500 inwoners. Hiermee lijkt Bonaire gunstig af te steken bij de situatie in Nederland, waar sprake is van één apotheek per 8.479 inwoners. Bonaire blijft echter achter bij de situatie in St. Eustatius en Saba waar sprake is van één apotheek per respectievelijk 3.330 en 2.100 inwoners. 

Opgemerkt wordt dat in Nederland relatief weinig apotheken zijn, ten opzichte van het aantal inwoners. In België is er bijvoorbeeld sprake van 1 apotheek voor elke 2.400 inwoners. Een studie naar de apotheekdichtheid in België constateerde overigens dat 25% van de apotheken in het land in feite te weinig klanten heeft om bestaansrecht te hebben. In de Verenigde Staten is er sprake van ongeveer één apotheek voor elke 3.770 inwoners, ruim meer dan het geval is in Nederland of op Bonaire.

Bezoekers

Indien wordt gekeken naar het aantal bezoekers dat Bonaore elk jaar aandoet kan worden geredeneerd dat er gemiddeld steeds zo’n 15.916 bezoekers op het eiland aanwezig zijn. Deze berekening is gebaseerd op een totaal aantal bezoekers van 191.000 bezoekers in het jaar 2019, die via de lucht op het eiland aankwamen. Verdeeld over 12 maanden gaat het om bijna 16.000 aanwezige bezoekers per maand. 

Indien het aantal bezoekers wordt meegeteld, die af en toe ook aangewezen zullen zijn op de vier apotheken, moeten deze in totaal geen 22.000 mensen moeten bedienen, doch zo’n 37.000 per maand. In dat geval stijgt het aantal mensen per apotheek tot 9.250, ofwel flink meer mensen, dan in Nederland het geval is. 

Vijfde apotheek?

De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat als het aantal inwoners en het aantal bezoekers door blijft stijgen, Bonaire over niet al te lange tijd een vijfde apotheek nodig zal hebben. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo