Nieuws van Bonaire

JICN controleert strenger op binnenbrengen contrabande 

KRALENDIJK – Het binnenbrengen van verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen is officieel strafbaar gesteld in Caribisch Nederland. Personen die zich schuldig maken hieraan, kunnen dan ook worden vervolg. Dit laat de communicatie-afdeling van de Rijksdienst weten.

Het Wetboek van Strafrecht BES maakt het mogelijk om personen die contrabande proberen binnen te brengen strafrechtelijk te vervolgen. De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) handhaaft nu strenger op deze wet en zal voortaan aangifte doen tegen mensen die verboden goederen proberen binnen te smokkelen.

Orde en veiligheid

In justitiële inrichtingen zijn niet alleen voorwerpen die in de vrije maatschappij niet toegestaan zijn, zoals wapens en drugs, verboden. Ook bepaalde voorwerpen waarvan het bezit ervan buiten de inrichting niet illegaal is, kunnen in justitiële inrichtingen toch verboden zijn. Het gaat daarbij om voorwerpen waarvan het bezit of gebruik ervan de orde en veiligheid binnen de inrichting in gevaar brengen. Voorbeelden hiervan zijn telefoons, gereedschap en informatiedragers zoals usb-sticks. 

Het bezit van deze verboden spullen in de inrichting vergroot het risico dat justitiabelen tijdens hun straf of maatregel doorgaan met crimineel handelen. Bovendien staat het een goede re-integratie van gedetineerden in de weg. Door strikt te handhaven op de strafbaarstelling van het binnenbrengen van smokkelwaar zou men, aldus het schrijven van de Rijksdienst, verder ontmoedigd raken om contrabande voor justitiabelen mee te brengen.

Deel dit artikel

Rocargo

RocargoRocargo