Nieuws van Bonaire

Voormalig politiepost Rincon te koop

KRALENDIJK – De voormalige politiepost in Rincon wordt verkocht. Het gebouw was na het vertrek van de politie al jaren buiten gebruik en in verval geraakt. De Nederlandse en lokale overheid hebben het niet meer nodig voor haar taken en daarom kan het aan de markt worden aangeboden. De verkoop gaat via een openbare inschrijving.

De voormalige politiepost ligt naast het voetbalveld van Rincon en aan de verbindingsweg tussen Kralendijk en Rincon. Het werd in 1984 gebouwd en het heeft een oppervlakte van circa 348 m². Het perceel waarop de opstallen staan heeft een oppervlakte van 7.170 m². De huidige bestemming is Maatschappelijk – Bestuursgebouwen.

Hoogstwaarschijnlijk zal voor nieuwe functies en opvolgend gebruik een wijziging van de bestemming in het bestemmingsplan nodig zijn. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft hiervoor aangegeven dat een breed scala aan mogelijkheden denkbaar is. De uiteindelijke bestemming van het perceel en het pand hangt af van de koper, mits het OLB instemt met de gemaakte plannen.

Openbare inschrijving

Voor de verkoop is gekozen voor een openbare inschrijving, daarmee krijgt iedereen een gelijke kans op koop van het voormalige politiebureau. Gegadigden dienen zelf onderzoek te doen naar de haalbaarheid van hun plannen en wat ze voor het kavel met opstallen willen en kunnen betalen. Om te kunnen overgaan tot gunnen is het belangrijk dat een marktconforme prijs wordt geboden. Het is voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), die een privaatrechtelijke opdracht heeft, niet mogelijk om het gebouw met gronden te schenken.

Omdat er zorgvuldig onderzoek nodig is, sluit de openbare inschrijving na circa 5 maanden op 15 augustus 2022 om 11:00 uur. Foto’s en informatie over het kavel met opstallen, de verkoop-procedure, onderzoeksrapporten en tekeningen zijn te vinden op www.biedboek.nl. Op deze website zijn alle stukken te downloaden inclusief het inschrijfformulier. Deze dient tijdig, compleet ingevuld in een gesloten envelop, bij het kantoor van mr. Kenneth F. Arends & Partners, notaris te Bonaire, te worden ingeleverd.

Rocargo

De notaris maakt na de inschrijving een verslag op en het RVB neemt een gunningsbesluit. Als het RVB overgaat tot gunning dan kan het object kort daarna aan een nieuwe eigenaar worden geleverd. Geïnteresseerden die de stukken niet via biedboek.nl kunnen inzien en/of kunnen downloaden, kunnen de stukken ook tijdens de kijkdagen inzien in een inkijkmap of bij het notariaat. Eventueel kan ook een inschrijfformulier bij het notariaat worden verkregen. De kijkdagen zijn op 29 en 31 maart van 11.30 tot 13.30 uur.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo