Nieuws van Bonaire

Project nieuwe vrachthaven start met kosten en batenanalyse voor definitieve locatie  

KRALENDIJK – De Stuurgroep Zeehavens Bonaire heeft onlangs vergaderd om het beleid rondom de Bonairiaanse havens en in het bijzonder de verhuizing en aanleg van de nieuwe vrachthaven te bespreken.

De stuurgroep bestaat uit het Bestuurscollege van Bonaire, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Port of Amsterdam International en het Projectteam Nieuwe Containerhaven.

Het huidige vracht- en containerafhandeling gebeurt niet op een efficiënte, noch op een duurzame wijze voor de ontwikkeling van Bonaire met zicht op de toekomst. Dit heeft als gevolg dat de exploitatiekosten hoger zijn dan nodig, onder andere vanwege de transportstructuur en de gebrekkige vracht- en containerafhandeling.

“Het stadcentrum is het sociale en toeristische hart van ons eiland. De tientallen containers, zand en bouwmateriaal die als vracht aankomen in het centrum, houden ontwikkeling tegen”, licht gedeputeerde Thielman toe. “Bovendien kan de huidige haven niet alle vrachtschepen ontvangen. Dit leidt tot onnodige exploitatiekosten en hoge consumentenprijzen voor producten en diensten.” 

Sinds 2018 heeft het Bestuurscollege van Bonaire het terrein bij WEB in Hato aangewezen als voorkeurslocatie voor verhuizing en aanleg van een nieuwe vrachthaven voor Bonaire. Tijdens de huidige bestuursperiode is in 2019 een Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire getekend met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij tevens afgesproken is dat er een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) zou worden uitgevoerd.

Onlangs is, na een grondige evaluatie van de ontvangen offertes, Ecorys Nederland B.V. geselecteerd om de MKBA uit te voeren. De selectiecommissie bestond uit het Projectteam Nieuwe Containerhaven, Port of Amsterdam International en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

“Dit markeert het begin van de toekomst voor een nieuwe vrachtafhandeling op Bonaire, dat uiteindelijk moet leiden tot betere prijzen en verbetering van de koopkracht onder de bevolking”, zo geeft gedeputeerde Thielman te kennen. “Dit is zeker een belangrijke stap om de definitieve locatie van de nieuwe vrachthaven vast te stellen.” Volgens de gedeputeerde wordt de BOPEC-locatie ook meegenomen in de evaluatie als tweede alternatief.

Ecorys heeft 10 weken om haar analyse af te ronden, maar het Bonairiaanse eilandbestuur staat ondertussen niet stil. “Binnenkort wordt ook de aanvraag gepubliceerd voor het indienen van een offerte voor de startnotitie voor evaluatie van de milieueffecten, de zogeheten MER.

Op grond van de MKBA, de MER en de business case zal het eilandbestuur haar besluit kunnen nemen met betrekking tot de definitieve locatie”, aldus gedeputeerde Thielman.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo