Nieuws van Bonaire

IND-medewerkers Bonaire en Sint-Eustatius volgen samen cursus

IND-medewerkers Bonaire en Sint-Eustatius volgen samen cursus

ORANJESTAD – De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft een training over naturalisatie georganiseerd voor twee van haar medewerkers en vier medewerkers van het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius.

Zowel de IND als het openbaar lichaam heeft taken en bevoegdheden op het gebied van naturalisatie. De aanvragen van naturalisatieverzoeken worden door de IND behandeld en het inburgeringsexamen (naturalisatietoets) en de naturalisatieceremonie vallen onder de verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam.

Om de samenwerking hierin verder te verbeteren zijn in de interactieve cursus onder andere diverse praktijkvoorbeelden behandeld. Ingrid Sealy, Unitmanager van de IND CN, juicht het initiatief van gezamenlijkheid toe: “Los van de verdiepende kennis die geboden wordt, zien wij ook dat het  volgen van een training begrip en samenwerking met zich meebrengt”.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo