Nieuws van Bonaire

Van Huffelen: Armoede, uitvoeringskracht en rechtstaat Caribisch Nederland versterken

De toenemende armoede, gebrek aan uitvoeringskracht en een rechtstaat die versterking nodig heeft zijn de stevige uitdagingen waarvoor de kracht van het Koninkrijk moet worden benut. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra Van Huffelen van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

De toenemende armoede, gebrek aan uitvoeringskracht en een rechtstaat die versterking nodig heeft zijn de stevige uitdagingen waarvoor de kracht van het Koninkrijk moet worden benut. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

“De landen zijn aan zet om werk te maken van oplossingen maar ze staan daarbij niet alleen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor deugdelijk en integer bestuur dat zich inzet voor waarborging van mensenrechten.”

Het verbeteren van de levensstandaard, zorgen voor en beschermen van natuur en milieu en werk maken van goed onderwijs en een meer diverse economie zijn daarbij hoofdthema’s waarmee Van Huffelen de komende jaren aan de slag gaat. Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid is het uitgangspunt.

Uitdagingen

In de brief schetst de staatssecretaris de kansen en uitdagingen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van 11 tot en met 24 februari bezocht zij alle zes eilanden. Van Huffelen constateert na die bezoeken dat de eilanden ieder hun eigen behoeften hebben en dat er dus een aanpak op maat nodig is.

 “De eilanden bieden ontzettend veel kansen als de bewoners de kans krijgen die te grijpen”, stelt de staatssecretaris. “Ik zie het als mijn opdracht om daarbij te ondersteunen. Ik wil samen met de bestuurders en inwoners van het Caribische gedeelte van het koninkrijk daar hard voor gaan werken. Uiteraard ook met respect voor de autonome positie binnen datzelfde koninkrijk.”

Staatssecretaris Van Huffelen maakt zich in eerste instantie zorgen om de armoede die zij op de eilanden heeft gezien. “Ondanks de inspanningen van vorige kabinetten constateer ik dat de mensen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius dat nog onvoldoende merken in de portemonnee.”

In het regeerakkoord is afgesproken dat er voor Caribisch Nederland dertig miljoen euro structureel beschikbaar is, naast 35 miljoen euro voor het behoud en herstel van de natuur.

Gelijkwaardigheid

Centraal in de relatie met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten staat wat de staatssecretaris betreft samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. “Alle drie de landen zijn volwaardig onderdeel van het Koninkrijk en dat is het fundament van waaruit we samen werken voor de toekomst.“

Rocargo

Het is de bedoeling om de plannen uit de hoofdlijnenbrief de komende maanden samen met de eilanden en de betrokken ministeries verder uit te werken. Het resultaat daarvan ontvangt de Kamer voor de zomer.  


Deel dit artikel