Nieuws van Bonaire

Voorbereiding Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire verloopt voorspoedig

Voorbereiding Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire verloopt voorspoedig

Kralendijk – De voorbereidingen voor de ingebruikname van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) verlopen voorspoedig. Dat is vastgesteld tijdens het overleg van de betrokken ketenpartners.

Het Openbaar Ministerie BES, het Korps Politie Caribisch Nederland, de Kustwacht Caribisch gebied, de Koninklijke Marechaussee, de Douane en het openbaar lichaam Bonaire ondertekenden vorig jaar een intentieovereenkomst om de samenwerking te intensiveren. Bij de zuidpier komt een gezamenlijk steunpunt, van waaruit maritieme patrouilles, maar ook search and rescue-operaties kunnen worden uitgevoerd. Naast ruimte om varend materieel te stallen, wordt in de directe omgeving een kantoor ingericht. Er wordt naar gestreefd de hub nog dit jaar in gebruik te nemen.

Kustwacht

In de MMHB is een actieve rol weggelegd voor de Kustwacht. Het overleg werd dan ook bijgewoond door de Commandant van de Zeemacht in het Caribisch gebied, brigadegeneraal der mariniers Frank Boots. Hij is als directeur van de Kustwacht verantwoordelijk voor de veiligheid op zee en bescherming van de maritieme grenzen in de overzeese delen van het Koninkrijk. Na afloop van het overleg nodigde Boots gezaghebber Rijna uit voor een verkenningsvlucht over het eiland met de helikopter die de Kustwacht voor patrouilles en zoek- en reddingsoperaties inzet.

Deel dit artikel