Nieuws van Bonaire

Extra budget voor natuur Caribisch Nederland

Extra budget voor natuur Caribisch Nederland
Photo credit: Coral Reef- MMBockstael-Rubio

KRALENDIJK – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) zijn verheugd met het budget voor bescherming van de natuur in Caribisch Nederland dat door het kabinet voor de komende regeringsperiode is gereserveerd. 

Afgelopen week werd bekend hoe de overheid de meer dan 35 miljoen euro extra voor natuur op Caribisch Nederland, zoals opgenomen in het regeerakkoord, specifiek wil bestemmen.

De ruim 35 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor de implementatie van het Natuur- en Milieubeleidsplan (NMBP) Caribisch Nederland. Dit NMBP is een ambitieus programma voor natuur en milieu dat loopt tot 2030. Naast de bijdrage voor natuur is er ook een structurele post van 30 miljoen euro per jaar opgenomen in het regeerakkoord om de cultuur en natuur in Caribisch Nederland te beschermen. Dit kan ingezet worden om langlopende issues zoals afvalwaterzuivering en vuilophaal aan te pakken. 

“We zijn bijzonder dankbaar dat er tien miljoen in het budget is gereserveerd voor de versterking van het beheer van natuurparken op Bonaire, Saba en St. Eustatius” aldus Tadzio Bervoets, directeur van de DCNA, de overkoepelende organisatie voor alle nationale parken op alle zes de Nederlands Caribische eilanden. “Dit toont eens te meer het belang dat parken hebben in het behoud van de natuur op en rond onze eilanden. Hopelijk leidt dit tot een langdurige en structurele versterking van de natuurparken, niet alleen in Caribisch Nederland, maar in de toekomst ook voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten”

Serieus

 “Met dit geld kunnen serieuze stappen worden gemaakt om de kwetsbare biodiversiteit te beschermen”, aldus Arjan de Groene, Landschapscoördinator Caribisch Nederland, van WWF-NL. “We werken graag samen met de minister en de lokale bestuurders en organisaties aan een goede invulling van dit budget. Goed als we op korte termijn hierover het gesprek kunnen voeren.” 

De natuur in het Caribisch deel van het koninkrijk gaat al jaren achteruit. Op land is de natuur beschadigd door erosie en steeds verder oprukkende bebouwing en onder water gaan de koraalriffen sterk acteruit door vervuiling en klimaatverandering. Dit nieuwe budget is dan ook hard nodig om de natuur weer gezond te maken.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo