Politiek & Bestuur

BC Bonaire wil nieuw bestuursakkoord

BC Bonaire wil nieuw bestuursakkoord
Staatssecretaris van Huffelen met de leden van het bestuurscollege op Bonaire

KRALENDIJK- Het bestuurscollege van Bonaire wil dat het eiland een plek wordt waar burgers ‘gelukkig, gezond en welvarend’ zijn. Die ambitie zou ook kenbaar zijn gemaakt aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Alexandra van Huffelen, die deze week op bezoek was. 

Een nieuw soort ‘bestuursakkoord’ welke voortborduurt op het eerdere akkoord dat werd gesloten met staatssecretaris Raymond Knops, zou de leidraad moeten vormen om de ambitie te realiseren.

Rocargo

“In het verleden zijn er al afspraken gemaakt met het Rijk. Dat resulteerde in het Bestuursakkoord 2018-2022. Nu dat Bestuursakkoord ten einde loopt heeft het OLB de behoefte het huidige akkoord te verlengen en tegelijkertijd aan te scherpen. Met het Rijk wordt in de komende tijd verder gesproken over de ambities van Bonaire””, aldus een persverklaring op dinsdag. 

Actiepunten

In het nieuwe bestuursakkoord, zouden afspraken moeten worden gemaakt over de kwaliteit van dienstverlening, betaalbare energie, meer mogelijkheden tot ontplooiing van de burgers, openbaar vervoer en een verkavelingsplan. Daarnaast wil het BC ook aandacht voor het verbeteren van de wegen en herstel van openbare gebouwen. 

Uitgangspunt van de visie van het OLB zijn zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Met deze doelstellingen werken de lidstaten van de Verenigde Naties eraan om uiterlijk in 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en onrecht en het aanpakken van klimaatverandering. Voor verwezenlijking van de SDG’s zou nauw moeten worden samengewerkt met het Rijk. 

Masterplan

Opvallend aan de verklaring van het BC is, dat ook het befaamde Masterplan weer van stal wordt gehaald. “In het Masterplan wordt de koers voor de komende jaren weergegeven” belooft het BC.

 

Deel dit artikel