Nieuws van Bonaire

Kabinet overweegt compensatie koopkrachtverlies Caribisch Nederland

Kabinet overweegt compensatie koopkrachtverlies Caribisch Nederland

DEN HAAG- De Nederlandse regering overweegt burgers in Caribisch Nederland te compenseren voor een koopkrachtverlies dat dreigt te ontstaan door snel stijgende prijzen en een negatieve bijstelling van de belastingvrij som. 

Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rij beantwoordt daarmee vragen uit de Kamer naar aanleiding van berichten in media in Caribisch Nederland, dat burgers meer belasting gaan betalen en achteruit zouden gaan in koopkracht. 

“Graag benadruk ik dat het kabinet voor de inwoners van Caraïbisch Nederland streeft naar kostenverlaging en inkomensverbetering. In dat kader is per 1 januari 2022 een verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) en de uitkeringen doorgevoerd. Dit betreft een verhoging van 10% (inclusief inflatiecorrectie). Bovendien is in het coalitieakkoord structureel 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om op Caribisch Nederland onder andere de arbeidsmarkt te versterken, de armoede te bestrijden en de bestaanszekerheid te vergroten” schrijft Van Rij. 

Ook schrijft van Rij dat het klopt dat burgers meer belasting gaan betalen. Zoals eerder ook door Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) was aangegeven komt dit door een samenloop van omstandigheden, waaronder een negatieve inflatie over het jaar 2020, die vertraagd doorwerkt. 

Belastingvrije som

Van Rij wijst, net als B/CN op het feit dat de aanpassing van de belastingvrije som automatisch gebeurt en er daarom, net als in andere jaren, geen aparte mededelingen zijn gedaan over de ontwikkeling van de belastingvrije som. Overigens overweegt de bewindsman dat vanaf nu jaarlijks wel te gaan doen. 

Rocargo

Compensatie

Belangrijk in de brief van Van Rij lijkt dat de staatssecretaris uitspreekt dat het in de bedoeling ligt de burgers in Caribisch Nederland te compenseren voor de daling in koopkracht. “Daar gaat het kabinet over in gesprek met eilandbestuurders en andere betrokkenen”. En: “Voor het kabinet is dat reden om te bekijken of hier, vooruitlopend op structurele maatregelen, compensatie voor kan worden geboden”.

Overigens voelden niet alleen burgers, doch ook de lokale overheden zich verrast door de negatieve ontwikkeling van de koopkracht. De bestuurscolleges van Bonaire en Saba klommen in de pen om te protesteren tegen de gang van zaken en het feit dat ook met hen niet was overlegd over zaken die de koopkracht negatief aan zouden kunnen tasten. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo