Nieuws van Bonaire

Junior Rangers overhandigen petitie voor betere bescherming watergebieden

Junior Rangers overhandigen petitie voor betere bescherming watergebieden

KRALENDIJK- Woensdag overhandigde een groep STINAPA Junior Rangers de handtekeningen van een door hen opgestelde petitie over de betere bescherming van watergebieden op het eiland aan gezaghebber Edison Rijna, het bestuurscollege en waarnemend gezaghebber Nolly Oleana.

De junior rangers willen ervoor zorgen dat de kwetsbare watergebieden, de zogenaamde wetlands, in de toekomst meer aandacht krijgen. Er werden in totaal 452 handtekeningen verzameld ter ondersteuning van de petitie. 

“Nu de wereldwijde klimaatverandering steeds vaker en ernstiger ons dagelijks leven beïnvloedt, wordt het nog duidelijker dat we deze gebieden moeten beschermen, beheren en herstellen. Het secretariaat van het Verdrag van Ramsar en de Verenigde Naties roepen daarom op tot actie. Geld, menselijk vermogen en politieke wil zijn nodig om te voorkomen dat watergebieden verdwijnen en om aangetaste gebieden te herstellen”, staat in de petitie te lezen..

áNiet beschermd

De bescherming van de gebieden is van belang voor zowel gebieden die al vallen onder het zogenaamde Ramsar-verdrag, als ook voor gebieden die daar nog niet onder vallen. Tot de eerste categorie horen het Washington Slagbaai Nationaal Park, Klein Bonaire, Pekelmeer en Lac. Andere watergebieden van grote waarde zijn: Saliña Frans, Saliña Tam, Saliña di Vlijt, Dam Aruba, Washikemba, Lagun, Dam Onima en de zoetwaterplas bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Saliñas zijn van groot belang voor de bescherming van het onderwaterpark tegen erosie en als leefgebied voor tal van watervogels.

De ondertekenaars van deze brief roepen de lokale bestuurders op om zorgvuldig om te gaan met de watergebieden op ons eiland. Behalve een beschermde status betekent dat ook aandacht voor het beheer en het scheppen van de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden. Juist nu de toenemende bevolkingsgroei, de recreatie en het toerisme steeds meer druk op deze gebieden legt en klimaatverandering zich laat voelen, is duurzaam beheer onontbeerlijk.

Rocargo

Beleidsplan

In dat licht hopen de ondergetekenden dat u als bestuurders binnenkort de uitvoeringsagenda behorende bij het Natuur- en Milieubeleidsplan (NMBP) Bonaire zult vaststellen en de nodige middelen beschikbaar stelt voor effectief beheer van onze waardevolle Wetlands.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo