Nieuws van Bonaire

Nieuwe lichting deelnemers voor Talent Ontwikkeling Programma Bonaire 

Nieuwe lichting deelnemers voor Talent Ontwikkeling Programma Bonaire 

KRALENDIJK – Zaterdag 29 januari landt een nieuwe lichting TOP Trainees van het Talent Ontwikkeling Programma Bonaire (TOP Bonaire) op Flamingo Airport. Het gaat om een groep van zeven TOP-trainees.

Samen met zes lokale ambtenaren – die al langer op Bonaire wonen en werken – gaan zij de komende twee jaar intensief aan de slag met hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Zij doen dit door een intensief opleidingstraject te volgen, bestaande uit verschillende trainingen en coaching. Er ontstaat zodoende een krachtige samenwerking tussen professionals die kennis hebben van de lokale context en de frisse kijk van een nieuwe generatie Caribische young professionals. 

TOP deelnemers
De komende twee jaar voeren de zeven TOP-trainees verschillende opdrachten uit bij verschillende directies van het OLB, de directie werkgeverschap van RCN en bij de Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). De trainees hebben uiteenlopende achtergronden op het gebied van Sociologie, Tourism Management, Sport- en bewegingseducatie, Bedrijfskunde, International Business and Languages en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De overige zes deelnemers hebben ook een HBO/WO-opleidingsachtergrond en werken bij Kadaster, KMAR, TELBO, IND & SZW.

Opleiding

Naast hun voltijds banen volgen de deelnemers trainingen op het gebied van verschillende basisvaardigheden, integriteit, NLP en beginnend leiderschap. Ook krijgen ze persoonlijke coaching en intervisie, waarbij ze gebruik maken van elkaars denkkracht om knelpunten op de werkvloer op te lossen.

Succesvolle werving

TOP Bonaire is wederom zeer tevreden met de werving van de lichting 2022. Er wordt ingezet op het behoud van veelbelovende lokale ambtenaren door hen het TOP opleidingstraject aan te bieden. Voor wat betreft het aantrekken van eilandskinderen is het dit jaar – voor het tweede jaar op rij – gelukt om naast Curaçaose en Arubaanse deelnemers ook Bonairiaanse eilandskinderen langdurig terug te halen naar Bonaire ten behoeve van de ontwikkeling van het eiland. Deze doelgroep heeft de bijzondere aandacht van TOP Bonaire omdat hun komst voor meer continuïteit en de lokale borging van kennis zorgt.

Vaste aanstelling

Alle lokale ambtenaren hebben een vaste aanstelling binnen hun organisatie. Na het doorlopen van het TOP traineeship worden ook de TOP-trainees begeleid naar een vaste aanstelling binnen de (semi)overheid op Bonaire. Op deze manier geeft TOP Bonaire invulling aan het aantrekken en behouden van talentvolle ambtenaren en de algehele versteviging van het ambtelijk apparaat op Bonaire.

TOP Community

In totaal bestaat de TOP Community in 2022 uit meer dan 90 personen. Waarvan 62 lokale ambtenaren zijn die al langere tijd op Bonaire wonen en werken en 33 HBO/WO afgestudeerde young professionals zijn afkomstig uit Aruba, Bonaire en Curaçao. TOP Bonaire organiseert regelmatig kleinschalige community activiteiten voor haar deelnemers en TOP Alumni om zo de netwerkvorming en een hechte onderlinge band aan te moedigen. 

Een groeiend aantal samenwerkingspartners

Het aantal deelnemende organisaties is de afgelopen vijf jaar gegroeid van 3 naar meer dan 10 lokale uitvoeringsorganisaties. De TOP trainees zijn de afgelopen vijf jaar geplaatst bij verschillende directies van het OLB (17), Fundashon Mariadal (8), STINAPA (1), KVK (1), Selibon (1), WEB (1), SZW (1), ZVK (1), Werkgeverschap (1), ROA (1). De lokale ambtenaren die deelnemen aan het TOP programma zijn o.a. werkzaam bij MHC, TELBO, Kadaster, Kmar, IND, stichting Reclassering. Hiermee ontstaan mooie samenwerkingen en kruisverbanden tussen de verschillende overheidsorganisaties op Bonaire en is de impact van het programma duidelijk voelbaar.

TOP Bonaire is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), de Rijksdienst Caribisch Nederland en verschillende overheidsbedrijven.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo