Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde Kroon wil BES-week in ere herstellen

James Kroon vindt dat het Bestuurscollege en zijn partij de laatste maanden goed werk hebben verricht. Foto: Caribisch Netwerk
james kroon
James Kroon | Foto: Caribisch Netwerk

KRALENDIJK – De zogeheten BES-weken moeten in ere worden hersteld. Daarvoor pleit gedeputeerde James Kroon. “Vroeger werd er twee keer per jaar een BES-week gehouden, maar dat is alweer jaren geleden verwaterd. Het zou onze samenwerking met de ministeries ten goede komen en veel effectiever maken als de BES-weken terugkomen”, aldus Kroon.

In de BES-week zoals die na 2010 werd geïntroduceerd, overlegden leden van het Bestuurscollege met de voor Koninkrijksrelaties verantwoordelijke bewindspersoon over de algehele voortgang en met vakministers en hun staf over specifieke projecten. “Het grote voordeel van zo’n BES-week is dat je een veel beter overzicht krijgt en de samenhang gaat zien tussen ogenschijnlijk op zichzelf staande dossiers zodat je ook veel beter met elkaar prioriteiten kunt bepalen.”

“Je ziet dat er in Den Haag wordt geworsteld met de coördinatie. Ministeries weten soms niet van elkaar waar ze mee bezig zijn. Dat probleem is in één klap opgelost. Aan het einde van de BES-week staan alle bestuurlijke afspraken overzichtelijk op een rijtje en is voor iedereen duidelijk wie wanneer wat moet doen. Alles wordt vastgelegd in een afsprakenlijst die we ondertekenen. Zo’n afsprakenlijst was gelijk aan een uitvoeringsagenda met bijbehorende financiële dekking, een looptijd van een jaar en helder benoemde verantwoordelijken.”

“Door het zo aan te pakken, voorkom je dat het hollen of stilstaan is. Zowel de ministeries als wijzelf kunnen projecten veel beter plannen. Dat is voor iedereen die bij de uitvoering betrokken is veel prettiger werken. Ik ben ervan overtuigd dat het ook goed is voor de onderlinge verstandhouding, op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Bij terugkeer van de BES-week is het natuurlijk wel goed aanpassingen te doen naar huidige geactualiseerde inzichten. En één keer per jaar kan volstaan. Staatssecretaris Van Huffelen komt binnenkort op kennismakingsbezoek, dan wil ik het ter sprake brengen”, aldus gedeputeerde Kroon.

Deel dit artikel