Nieuws van Bonaire

Commentaar: Kamer van Koophandel mag geen zelf voedend monster worden

Commentaar: Kamer van Koophandel mag geen zelf voedend monster worden

Een online petitie tegen de drastische verhoging van de jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel, is binnen enkele dagen al bijna 700 keer getekend. De verontwaardiging over de ongekende verhoging van de tarieven is op alle drie de BES-eilanden groot. 

Wat in de discussie over het onderwerp opvalt, is dat welhaast niemand het voor de Kamer opneemt. Integendeel, het bestuur en zelfs de directie worden alom verguisd. De Kamer zelf klopte zich tot enkele dagen terug onbegrijpend en licht verongelijkt op de borst: Een internet consultatie, waar overigens precies nul mensen aan meededen, had niet het signaal opgeleverd dat ondernemers tegen de nieuwe tarieven zouden zijn. Er was, naar de mening van de Kamer, ‘voldoende over het onderwerp gecommuniceerd’. 

Gezegd moet worden dat de ‘consultatie’, zoals verricht door de Kamer en het Ministerie van Economische Zaken (EZK) van ongekende droefheid is. Ten eerste al omdat niemand er aan meedeed. Inwoners van de BES-eilanden zijn in het geheel niet bekend met het begrip ‘internet consultatie’, laat staan dat ze geroepen voelen om daar aan deel te nemen. Daarnaast werd de consultatie gehouden op het hoogtepunt van de COVID-19 Pandemie; een moment dat ondernemers wel wat anders aan hun hoofd hadden. 

 Het feit dat niemand er aan meedeed, leidde blijkbaar bij geen van bij het dossier betrokken ‘knappe koppen’ tot enig alarm, in die zin dat het een lampje deed opgaan of het gebrek aan input misschien niet zo zeer een teken was van overweldigende instemming met de nieuwe regeling, maar meer van het feit dat mensen niet doorhadden dat er iets van hen werd verwacht. Hoe dom of hoe blind kun je zijn?

Erger nog is dat EZK noch de Kamer de moeite heeft genomen enige organisatie te consulteren, die iets van het onderwerp had kunnen vinden. Zowel vertegenwoordigers van de Centraal Dialoog, de Bonaire Employment Organization als bijvoorbeeld de Saba Business Association (SBA), geven aan nooit te zijn gehoord over het voornemen van een nieuw tarievenstelsel. Apart. Was dat misschien omdat men op de Nederlandse klompen aanvoelde dat deze organisaties niet zouden staan te juichen over het verdrievoudigen van bestaande tarieven voor -op de keper beschouwd- precies hetzelfde product, namelijk ingeschreven staan?

Ook de communicatie vanuit de Kamer is ronduit slecht geweest. Toegegeven: Er zijn her en der advertenties in de media verschenen. Daarin waren echter alleen maar nietszeggende linkjes te zien, zonder ook maar ergens een eerlijk overzicht te geven van de nieuwe tarieven en de impact die dat zou hebben op de overgrote meerderheid van de ondernemers op de drie BES-eilanden.

Een indirect bij het dossier betrokkene, probeert nog een argument te bedenken: De percentuele verhoging is dan wel groot, maar in ‘absolute dollar termen’ valt het wel mee. Ook geen argument dat hout snijdt. Als een brood dat vandaag bij Van den Tweel 2 dollar 60 kost, morgen opeens 7 dollar 80 kost, is dat in absolute dollar termen, nog steeds niet veel. Maar de verdrievoudiging van de prijs van een brood waar op het oog niks anders aan is, zou toch een schokgolf door de gemeenschap heen doen gaan.  

Vervelend aan het dossier is ook nog eens dat de Kamer een monopolist is en de verleende service verplicht. Geen enkele ondernemer kan iets beginnen zonder bij de Kamer ingeschreven te staan. Op zo’n manier zijn de bijdragende ondernemers een wel heel gemakkelijke prooi. Je bent verplicht ingeschreven te staan en er zijn geen andere aanbieders. Shooting on a sitting duck, heet dat in het Engels. 

Wat jammer is aan het hele verhaal, is dat de Kamer van Koophandel de afgelopen jaren best de nodige slagen heeft gemaakt. Zo was het ondernemersloket in de COVID-crisis handig en is de Kamer een belangrijke gesprekspartner geweest voor de uitvoering van diverse steunmaatregelen. Ook is de Kamer de afgelopen jaren, ontegenzeggelijk efficiënter en professioneler gaan werken. Als we de Kamer mogen geloven, komt er de komende jaren nog een boel goeds aan, onder meer op het gebied van automatisering. 

Het probleem voor zowel EZK als de Kamer is helaas, dat het nieuwe tarievenstelsel ook objectief bezien onverkoopbaar is. Bij elke nieuwe regeling is er wel sprake van een groep(je) betrokkenen die er op vooruit gaat en een groep die wellicht wat inlevert. Maar van een nieuwe regeling waarbij zo’n 25 – 30% heel licht vooruitgaat (in de meeste gevallen 9 dollar per jaar), terwijl 65 – 70% er op achteruitgaat (met 160 tot 320 dollar per jaar), is niemand te overtuigen. 

Rocargo

Een bijkomend probleem is dat het Ministerie en de Kamer bijzonder ondoorzichtig te werk zijn gegaan en nog steeds ondoorzichtig zijn. Zo is er niet met de allerbelangrijkste stakeholders -de ondernemers- gedeeld wat de te verwachten extra inkomsten zullen zijn en waar die voor gaan dienen. Evenmin is inzicht gegeven in de resultaten van de afgelopen jaren. Kwam de Kamer met de huidige tarieven elk jaar drastisch tekort? En is de bedoelde verhoging absoluut nodig om te kunnen overleven? Zijn er nog andere opties, of was dit de enige? Nee, het heeft er veel van weg dat het Ministerie, samen met het bestuur van in elk geval de Kamer op Bonaire, de zaak zorgvuldig en welhaast geniepig heeft bekokstoofd, in de hoop dat het niemand op zou vallen, tot het te laat was.

Hoewel de nieuwe wet inmiddels een voldongen feit is, zijn de emoties nog niet tot bedaren gekomen. De betrokken ambtenaren van EZK en het (tot zover op voorzitter na) totaal onzichtbare bestuur van de Kamer, moeten zich de ogen uit hun kop schamen over deze afgang, waarmee het imago van de Kamer in enkele dagen tijd compleet ten gronde is gericht. Hen rest, als ze ook maar een greintje eergevoel hebben, alleen nog maar de weg van het collectief opstappen.

De Kamer lijkt, geholpen door EZK, een belangrijk maar bijzonder fundamenteel principe over het hoofd te hebben gezien: Zij is er voor de ondernemers en niet andersom. De Kamer van Koophandel mag nooit een zelf voedend monster worden, die tarieven aanpast al naar gelang het haar goeddunkt teneinde haar eigen (over?)ambitieuze agenda te financieren, zonder dat de ondernemers daar zelf inspraak in hebben. Dan immers, is het eind zoek en the sky the limit. 

Lees ook: https://bonaire.nu/2022/01/05/online-petitie-tegen-verhoging-kvk-tarieven/

Teken de online petitie: https://petities.nl/petitions/petitie-tegen-de-verhoging-van-de-jaarlijkse-kvk-tarieven-op-de-bes-eilanden/signatures?locale=nl&page=2

Deel dit artikel