Nieuws van Bonaire

Overheid Bonaire moet nu gaan werken aan optuigen Rekenkamer

Overheid Bonaire moet nu gaan werken aan optuigen Rekenkamer

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) moet werk gaan maken van het inrichten van de Rekenkamer van het eiland. 

Een eilandsbesluit voor het instellen van dat instituut werd op 15 december door de eilandsraad genomen. In eerste instantie was het de bedoeling dat de drie BES-eilanden een gezamenlijke rekenkamer zou krijgen. Dat idee kwam, vooral door weinig enthousiasme op Saba, nooit van de grond. 

Hierna besloten de eilanden ieder een eigen rekenkamer in te stellen. Overigens loopt het raadsbesluit vooruit op een door te voeren wijziging in de Wet Openbare Lichamen BES (WolBES). Het besluit in de eilandsraad van Bonaire, voor de oprichting van een Rekenkamer Bonaire, werd met algemene stemmen aangenomen. 

Onderzoek

“De rekenkamer heeft als taak het uitvoeren van onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het bestuurscollege gevoerde beleid en bestuur”, zo staat in de aangenomen verordening te lezen.

De Rekenkamer bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden, die bij voorkeur van het eiland zelf afkomstig zijn, mits voldoend aan de gestelde criteria als deskundigheid en onafhankelijkheid.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo