Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege: Chogogo-informatie Bonaire mag niet gedeeld worden met Justitie, handhavende ambtenaar krijgt ordemaatregel

Een juridisch beleidsadviseur van de afdeling Directie Toezicht & Handhaving op Bonaire is door het Bestuurscollege een ‘ordemaatregel’ opgelegd. Zij zit verplicht drie maanden thuis omdat ze informatie uit het Chogogo-dossier zou hebben gedeeld met de Recherche en het Openbaar Ministerie.

Het Bestuurscollege zegt de ordemaatregel te hebben genomen in afwachting van een forensisch onderzoek door een onafhankelijke deskundige.

Chogogo

De betreffende ambtenaar was betrokken bij het Chogogo-dossier als handhaver. Zij legde namens het Openbaar Lichaam Bonaire de dwangsom op aan de ontwikkelaars van Chogogo.

Die zouden bij hun resort, dat momenteel afgebouwd wordt, illegaal zand hebben gestort zonder de benodigde vergunningen.

Van de afwikkeling van de dwangsom en de verbeurdverklaring daarvan is een verslag gemaakt die de beleidsadviseur deelde met Recherche en Openbaar Ministerie. De eilandsecretaris en het Openbaar Lichaam Bonaire zeggen daarvan niet op de hoogte te zijn geweest.

Klokkenluiders

Uitgangspunt van het Bestuurscollege is dat dat alle ambtenaren die werkzaam zijn bij het Openbaar Lichaam een geheimhoudingsplicht hebben. Ook tegenover de politie en het Openbaar Ministerie.

Ambtenaren hebben het recht, zo niet de plicht om vermeende misstanden aan te kaarten, Maar daarvoor bestaan zogenaamde klokkenluidersregelingen, aldus het Bestuurscollege.

Deel dit artikel