Advertentie

Kamer van Koophandel Bonaire maakt bekend | Advertentie

Kamer van Koophandel Bonaire maakt bekend | Advertentie

DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID BONAIRE maakt bekend dat met ingang van 1 januari 2022 de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES, de Handelsregisterwet 2009 BES, het Handelsregisterbesluit 2009 BES en het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES zijn vernieuwd.

Ook de tarieven verbonden aan de verschillende handelingen betreffende het handelsregister, inclusief de tarieven voor de jaarlijkse bijdrage van de in het handelsregister ingeschreven organisaties en ook de tarieven voor andere taken van de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES zijn per 1 januari 2022 gewijzigd zoals vastgesteld in de Financiële Regeling Handelsregister BES 2022 (Stcrt. Nr. 23103, d.d. 7 mei 2021).

Voor een overzicht van deze nieuwe tarieven wordt verwezen naar de website van de Kamer van Koophandel

https://bonairechamber.com/handelsregister/overige-diensten-en- tarieven/

Deel dit artikel