Nieuws van Bonaire

Jaarlijkse bijdrage KvK fors omhoog op Bonaire

Jaarlijkse bijdrage KvK fors omhoog op Bonaire

KRALENDIJK- De Kamer van Koophandel op Bonaire (KvK) introduceert een nieuw tarievenstelsel voor de jaarlijkse bijdrage van bedrijven. Daar waar de meeste NV’s en BV’s vroeger 80 dollar per jaar kwijt waren, wordt dit tarief nu in elk geval 240 dollar per jaar, ofwel drie keer het huidige tarief. 

Dit tarief geldt dan ook nog eens alleen als het gaat om een zogenaamde ‘kleine’ NV met maar één enkele bestuurder. Grotere vennootschappen, dan wel vennootschappen met meerdere vertegenwoordigers, gaan 400 dollar per vennootschap, per jaar aftikken.

De tariefsverhoging zit verscholen in een persbericht dat de Kamer op 23 december jl. uitstuurde, waar wel wordt gesproken over een nieuwe tarievenstructuur, maar waar geen concrete bedragen worden genoemd.

“De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire maakt bekend dat met ingang van 1 januari 2022 de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES, de Handelsregisterwet 2009 BES, het Handelsregisterbesluit 2009 BES en het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES zijn vernieuwd”, aldus het persbericht.

En: “Ook de tarieven verbonden aan de verschillende handelingen betreffende het handelsregister, inclusief de tarieven voor de jaarlijkse bijdrage van de in het handelsregister ingeschreven organisaties en ook de tarieven voor andere taken van de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES zijn per 1 januari 2022 gewijzigd zoals vastgesteld in de Financiële Regeling Handelsregister BES 2022 (Stcrt. Nr. 23103, d.d. 7 mei 2021)”.

Wie de moeite neemt om de tarieven op te zoeken op de website van de Kamer, komt tot de conclusie dat er -in de meeste gevallen- aanzienlijk dieper in de buidel zal moeten worden getast dan tot nog toe het geval is. 

Gewichten

In het nieuwe systeem dat de Kamer introduceert wordt gewerkt met gewichten. Daar waar een eenmanszaak het huidige tarief blijft betalen van 80 dollar per jaar, worden Stichtingen aangemerkt als rechtspersoon waaraan een gewicht van 2 wordt gehangen, terwijl een kleine NV of BV nu een gewicht van 3 meekrijgt. Het gewicht bepaalt het aantal maal het basistarief dat moet worden betaald. 

Regio

De Kamer van Koophandel op Bonaire wordt met de nieuwe tarievenstructuur opvallend veel duurder dan de tarieven die van toepassing zijn op bijvoorbeeld Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Op Aruba wordt een tarief van 120 gulden (USD 67) per jaar gehanteerd en op Curaçao 150 (US83) gulden per jaar. Hoewel de kosten op Sint Maarten met 250 gulden (USD 140) wat hoger liggen, gaat het ook hier nog altijd om een tarief dat veel lager is dan de nieuwe tarieven die op Bonaire per 1 januari 2022 van kracht worden. 

Directeur van de KvK Bonaire, Cherety Kirindongo zegt desgevraagd tegen ABC Online Media dat de Kamer binnenkort nadere uitleg zal geven over het nieuwe tarievenstelsel. 

Deel dit artikel