Nieuws van Bonaire

Vuurwerk afsteken tijdens oud & nieuw toegestaan op Bonaire

Vuurwerk afsteken tijdens oud & nieuw toegestaan op Bonaire

KRALENDIJK- Tijdens de komende jaarwisseling mag gewoon vuurwerk afgestoken op Bonaire. Dat heeft het Kabinet Gezaghebber bekend gemaakt. In verband met de jaarwisseling door hem vanaf 31 december 2021 tot en met 1 januari 2022, algehele ontheffing wordt verleend van het verbod om vuurwerk af te steken.

Zoals te doen gebruikelijk begint het geknal echter al direct na tweede Kerstdag op het eiland, wanneer de verkoop van start gaat.  

Rocargo

Vergunning

Het Kabinet Gezaghebbern herinnert er gelijk aan dat  voor het afsteken van groot vuurwerk, zoals de “pagara’s” een vergunning vereist.

Ook waarschuwt de eerste burger dat het afsteken van vuurwerk mag niet geschieden, binnen een straal van 250m. van zieken- en verpleeginrichtingen en gebouwen waar kerkdiensten worden gehouden. 

Daarnaast is het niet toegestaan om vuurwerk af te steken binnen een straal van 250 meter van benzine pompstations en opslagplaatsen van ontplofbare en licht ontbrandbare stoffen, of op een plaats die gevaar kan opleveren voor het vliegverkeer. 

Aansprakelijk

Ook wijst Gezaghebber Rijna op het feit dat iedereen aansprakelijk voor eventueel letsel en schade toegebracht aan personen, dieren of goederen. Om schade en ongevallen te vermijden doet de gezaghebber een beroep op een ieder om bij het afsteken van vuurwerk de nodige voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in acht te nemen. 

Deel dit artikel