Nieuws van Bonaire

Onderwijsinspectie zeer verheugd over de goede kwaliteit van basisschool Het Koraal

Onderwijsinspectie zeer verheugt over de goede kwaliteit van basisschool Het Koraal

Op vrijdag 19 november jl. heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan basisschool Het Koraal voor een kwaliteitsonderzoek. Bij zo’n onderzoek observeren inspecteurs lessen en analyseren ze allerhande gegevens die de school moet bijhouden. Ook voeren ze gesprekken met diverse betrokkenen. De onderwijsinspectie beoordeelt een school altijd volgens het waarderingskader op schoolniveau. 

In maart 2019 bracht de onderwijsinspectie voor het eerst een bezoek aan Het Koraal. Het bezoek aan de school had toen als doel te onderzoeken of deze onderwijsvoorziening beschouwd mocht worden als een school in de zin van de Leerplichtwet BES. Het Koraal kreeg destijds, als nieuwe school, officieel haar erkenning.

Deze keer stond het bezoek meer in het teken van de kwaliteit van het onderwijs.  Voor de leerkrachten en de directeur van Het Koraal was het fijn om met de onderwijsinspectie te praten over de inhoud van het onderwijs. De school kon haar werkwijze laten zien en de inspectie de sfeer binnen de school laten proeven. 

De onderwijsinspectie was erg onder de indruk van de zorg die de school leerlingen biedt. Ze complimenteerde de school over de manier hoe leerlingen onderwijs op maat ontvangen en hoe er wordt aangesloten bij ieders individuele niveau. Mooie bevindingen met een prachtig resultaat. Het rapport van het kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie is openbaar en zal binnenkort gepubliceerd worden op hun website. Nieuwsgierig? Het rapport is nu al te lezen op de website van de school; www.hetkoraalbonaire.com

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo