Nieuws van Bonaire

Auke op zondag: Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

‘Financiële steun eilanden kan oplopen tot miljard’


Coalitieakkoord 2021 – 2025

VVD, D66, CDA en ChristenUnie

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties twitterde woensdag enthousiast dat er goed nieuws was na de publicatie van het coalitieakkoord 2021-2025: Verheugd over coalitieakkoord met ruime aandacht en investeringen voor het Koninkrijk.

Bij de tweet had hij de 45 regels die in het akkoord over Caribisch Nederland gaan geplakt.

Onder de kop Een betere toekomst voor het hele Koninkrijk meldt de nieuwe en tegelijk oude coalitie dat we in het Koninkrijk een verleden en een toekomst delen. Volgens het motto van het akkoord gaan we vooruitkijken naar die toekomst. Daar zit ook niks anders op. Het is voor weinigen weggelegd om vooruit te blikken op het verleden.

Curieus is de zin uit het akkoord waarin gemeld wordt dat de coalitie de drie Caribische eilanden wil ondersteunen bij het inslaan van een pad naar duurzame groei. En dat na tien jaar economische stagnatie. Die stagnatie vond plaats tijdens de twaalf jaar dat meneer Rutte de baas was. 

Je hoeft geen pessimist te zijn om je af te vragen waarom het nu ineens anders zal gaan. Maar wie weet is dit het gevolg van dat nieuwe elan waar iedereen het over heeft.

Natuurlijk is het mooi dat de coalitie een nieuw pad voor ogen heeft. Al stemt het vervolg niet optimistisch. ‘We doen dat zoals bedoeld in het Statuut: op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en aan de hand van een eerlijke verkenning over wensen tot eventuele aanpassing van het Statuut.’

Deze zin roept vragen op. Gelijkwaardigheid is niet het eerste dat je te binnen schiet als je naar de verhouding tussen Den Haag en de eilanden kijkt. Wat wederkerigheid in deze context betekent, is zo op het eerste gezicht niet duidelijk. Somberder wordt het als je leest dat het inslaan van die nieuwe weg gepaard zal gaan met een eerlijke verkenning over wensen van eventuele aanpassing van het Statuut.

Wensen en mogelijke aanpassingen openen de weg naar onderzoek, ijkpunten en stippen. 

Want Den Haag mag dan wel het voornemen hebben om Bonaire, Saba en Sint Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn, tot nu toe is die missie niet haalbaar gebleken.

Ondanks al die mooie voornemens van al die kabinetten Rutte in de afgelopen jaren. 

Maar vanaf heden wordt de arbeidsmarkt versterkt en de armoede aangepakt. Alsof het niks is. Enige argwaan lijkt me op zijn plaats. 

Want als je toch even vooruitkijkt naar het verleden, weet je dat Den Haag naast woorden zo gemiddeld niet zo veel in de aanbieding heeft.

Het zou al mooi zijn als Rutte IV het eerste deel van haar motto waarmaakt: Omzien naar elkaar.

Dat is niet zo moeilijk en kost niks.

Deel dit artikel