Nieuws van Bonaire

Dutch Caribbean Nature Alliance benadrukt de economische waarde van de natuur

Dutch Caribbean Nature Alliance benadrukt de economische waarde van de natuur
Hellen van de Wal tijdens de discussies

Kralendijk – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) conventie, die onlangs heeft plaatsgevonden, herinnerde de deelnemers eraan dat natuur “big business” is. Veel mensen zijn zich echter niet bewust van de verschillende manieren waarop de hulpbronnen van de natuur kunnen worden ingezet om duurzame economische groei te creëren. Een van de doelstellingen van DCNA is om mensen bewust te maken van het potentieel van de natuur.

De economische waarde van de natuur

Mevrouw Hellen van der Wal, voorzitter van DCNA, merkt op dat “de natuur ons voorziet van voedsel en ons alternatieven biedt voor vermaak en ontspanning. De unieke biodiversiteit die we in de Nederlandse Cariben hebben, is een trekpleister voor toeristen die naar de regio reizen puur om van deze natuur te genieten.” De natuur ligt aan de basis van alle economische activiteiten en volgens het Wereld Natuur Fonds werd de bijdrage van de natuur aan het wereldwijde bruto binnenlands product in 2018 geschat op US125 biljoen.

Zorgen over duurzaamheid

Hoewel de natuur kansen biedt voor aanzienlijke economische groei, vindt DCNA dat die groei niet ten koste mag gaan van de natuurlijke rijkdommen. Om de unieke biodiversiteit te beschermen, moeten de eilanden in de Nederlandse Cariben duurzame ontwikkeling integreren in beleid en lange termijnplannen. Om dit te bereiken moet de natuur het uitgangspunt zijn bij besluitvorming en bij het maken van strategische plannen.

DCNA’s bijdrage

Tijdens de recente conventie op Curaçao heeft het bestuur van DCNA wederom toegezegd zich nog meer in te zullen spannen om het bewustzijn van de economische waarde van de natuur te vergroten, met name onder de regeringen van de eilanden in het Koninkrijk. DCNA zal ook de volgende generatie blijven betrekken bij discussies over natuurbehoud. De bijdrage van jongeren is van grote waarde en daarom heeft DCNA een structureel programma voor jongeren opgezet.

DCNA zal ook wetenschappelijk onderzoek blijven aanmoedigen en faciliteren. Dit soort onderzoek is nodig om de toekomst, die bepaald gaat worden door uitdagingen en crises als gevolg van klimaatverandering, aan te kunnen. Om deze belangrijke doelen te bereiken, zal DCNA partnerschappen blijven aangaan en fondsen blijven werven. Dit is van cruciaal belang, gezien de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht.

Er is nog veel werk te doen en daarom is nauwe samenwerking tussen de zes eilanden van de Nederlandse Cariben van het grootste belang. Mevrouw Van der Wal is van mening dat de recente conventie erin is geslaagd de bestaande relaties te versterken, maar er zijn nog veel uitdagingen. “Met de belangrijke veranderingen die we doorvoeren in onze bestuursstructuur, rusten we onszelf uit om onze nationale parkbeheerorganisaties beter van dienst te zijn bij hun taak om de natuur te behouden en het bewustzijn te vergroten. We willen ook overheden effectiever informeren en zullen daarom blijven werken aan het versterken van onze relatie en samenwerking met de respectievelijke overheden.” Van der Wal benadrukt ter afsluiting dat “we niet kunnen praten over duurzame ontwikkeling, zonder het te hebben over natuurbehoud.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo