Nieuws van Bonaire

Vaccinatiegraad Sint-Eustatius nog steeds aan lage kant

Vaccinatiegraad Sint-Eustatius nog steeds aan lage kant
Veel mensen op St. Eustatius zijn nog steeds huiverig als het gaat om vaccinatie. Foto: Overheid St. Eustatius

ORANJESTAD- De vaccinatiegraad op Sint-Eustatius vertoont langzaam aan een voorzichtig stijgende lijn, maar is -zeker in vergelijking tot Bonaire en Saba- nog steeds relatief laag.

Dit blijkt onder andere uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken, Raymond Knops, afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde. 

“Dat de vaccinatiegraad (te) laag is, meldde ik in mijn vorige brief ook. Nu, zes maanden later, is de vaccinatiegraad onder volwassenen gestegen van 46 procent naar 56 procent. Ook worden sinds juni jl. jongeren tussen 12 en 17 jaar gevaccineerd, waarmee de algehele vaccinatiegraad momenteel uitkomt op 46 procent”, aldus Knops. 

De staatssecretaris geeft ook aan dat deze vaccinatiegraad in feite nog niet voldoende is voor de totale heropening van het eiland. “Ik ben van mening dat wél alle economische activiteiten moeten worden opgestart en dat het Openbaar Lichaam St. Eustatius (OLE) voor niet-gevaccineerden maatregelen moet blijven treffen”. 

Adviseren

Volgens Knops is het zo dat het ministerie van VWS blijft het OLE adviseren op mogelijkheden om de vaccinatiegraad te verhogen. “Ik wil de Statianen daarom nogmaals op het hart drukken dat een hoge vaccinatiegraad in deze tijden de basis vormt voor een weerbare economie en voor de publieke gezondheid”.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo