Nieuws van Bonaire

Verhoging minimumloon met 10 procent gaat 1 januari in

KRALENDIJK – Per 1 januari 2022 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius met 10 procent. De inflatie is hierin meegenomen. De bedragen van de uitkeringen zoals het AOV-pensioen en de Onderstand stijgen mee.

Mensen van 65 jaar of ouder die recht hebben op AOV op basis van wonen en werken op Bonaire, Saba of Sint Eustatius, ontvangen vanaf 1 januari 2022 10 procent meer AOV. De partnertoeslag stijgt evenredig mee. Ook het weduwen- en wezenpensioen (AWW) stijgt met 10 procent.

De Onderstand wordt eveneens verhoogd met 10 procent. Datzelfde geldt voor de kindertoeslagen en de toeslagen die sinds 2020 bestaan voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en AOV-gerechtigden. 

Ouders en verzorgers krijgen in 2022 meer Kinderbijslag. Op zowel Bonaire, Saba als Sint Eustatius wordt de Kinderbijslag voor ieder kind tot en met 17 jaar 89 dollar per maand. 

Verbeteren economisch perspectief

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat voor Caribisch Nederland de prioriteit ligt bij het verbeteren van het economisch perspectief. Om dit te bereiken moeten de inkomens omhoog en de kosten van leven omlaag. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2019 en 2020 de eerste maatregelen ingevoerd om het Wettelijk Minimumloon, de Kinderbijslag en de Onderstand te laten stijgen. De werkgeverspremies zijn lager gemaakt, waardoor werkgevers ruimte kregen om de lonen van werknemers te verhogen. 

Rocargo

Het verhogen van het minimumloon en de uitkeringen met 10 procent is een volgende stap. De verhoging ligt in lijn met de afspraken die zijn gemaakt in de Centraal Dialoog op Bonaire en Sint Eustatius, en met de sociale partners op Saba.  De Centraal Dialoog is een overlegorgaan tussen lokale overheid, werkgevers, vakbonden en Kamer van Koophandel over sociaaleconomische onderwerpen, zoals sociale zekerheid en armoedebestrijding.

Kijk op www.rijksdienstcn.com voor alle bedragen in 2022.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo