Nieuws van Bonaire

Oppositie veegt de vloer aan met BC maar houdt moties nog even aan

Tjin Asjoe probeert de gemoederen rondom het conflictdossier tot bedaren te brengen.
Oppositie veegt de vloer aan met BC maar houdt moties nog even aan
Gedeputeerde Hennyson Thielman beantwoordt vragen van de Eilandsraad over de manier waarop het BC tot beslissingen is gekomen aangaande het Chogogo Resort. 

KRALENDIJK- De Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) was donderdagavond tijdens een Openbare Vergadering van de Eilandsraad uitermate kritisch over het door het BC gevoerde beleid voor wat betreft met name een aan Chogogo Resort afgegeven gedoogbeschikking.

De beschikking heeft betrekking op het zand dat het resort niet zou hebben mogen storten, dan wel verspreiden, zonder dat daarvoor een vergunning en de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen. 

Met name Clark Abraham legde het BC het vuur aan de schenen. Betrokkenen, waaronder met name gezaghebber Rijna en toerismegedeputeerde Hennyson Thielman, moesten zich in diverse bochten wringen om de standpunten van het BC toe te lichten. 

Daar waar gedeputeerden Nina den Heyer en Hennyson Thielman ruiterlijk toegaven dat de hele gang van zaken geen schoonheidsprijs verdiende, hielden gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde James Kroon hun poot stijf. 

Algemeen belang

Gezaghebber Rijna werd niet zichtbaar nerveus van de kritische vragen van de PDB. De gezaghebber leek van mening dat hij in het algemeen belang en op grond van ingewonnen juridisch advies, juist had gehandeld bij het afgeven van een mondelinge gedoogbeschikking. Volgens Rijna was dit nieuw, noch het enige geval. “Willekeur, mag ik het zo samenvatten?”, vroeg oppositieleider Abraham. Volgens Abraham viel er in de uitleg van de gezaghebber geen lijn te ontdekken. “Het hangt dus van de situatie en de betrokken ondernemer af, wat voor beleid wordt gevolgd?”vroeg Abraham enigszins sarcastisch. Rijna kon zich, ook bij aandringen, toch niet vinden in het beeld wat Abraham schetste. 

Samen

Leider van de MPB en de facto van de regeringscoalitie, Elvis Tjin Asjoe toonde zich ook onvermurwbaar. “We moeten samen werken aan een beter en sterker Bonaire”, zei Tjin Asjoe. Tjin Asjoe gaf dan ook aan dat als de oppositie moties in zou dienen die opriepen tot verbetering en samenwerking, hij daar voor zou stemmen. “Maar als er een motie wordt ingediend tegen bewindspersonen of tegen het hele BC, dan zeg ik daar nu al nee tegen, zelfs vóór ze worden ingediend”, aldus Tjin Asjoe

Aangehouden

Abraham gaf aan nu te willen afwachten wat er na het debat van donderdag zou gebeuren. “Zeggen dat iets niet goed is gegaan is één ding. Hoewel ik op prijs stel dat in elk geval twee gedeputeerden toegeven dat dingen niet goed of niet juist zijn gelopen. Maar wat gebeurt er nu? Worden de zaken die niet goed zijn verlopen dan rechtgetrokken?” vroeg Abraham. 

In een volgende raadsvergadering wil Abraham concrete stappen zien van het BC. Komen die er niet, dan is de politicus van plan alsnog een motie van wantrouwen in te dienen tegen zowel het bestuurscollege in zijn geheel, als tegen de afzonderlijke gedeputeerden. 

Deel dit artikel