BES Eilanden

Caribisch Nederland gaat samenwerkingsconvenant aan met Den Haag

DEN HAAG – Bonaire, Saba en Sint-Eustatius hebben gisteren een samenwerkingsconvenant getekend met vijf ministeries van de Rijksoverheid.

Afspraak is om voortaan verder samen te werken als het gaat om jongeren tussen de 13 en 23 jaar in Caribisch Nederland. Zoals op het gebied van huisvesting, vrije tijd, armoedebestrijding, huiselijk geweld, kindermishandeling en onderwijs en arbeid.

Deze samenwerking tussen de openbare lichamen en de Rijksoverheid is ontstaan naar aanleiding van het onderzoek ‘Het maakt uit waar je wieg heeft gestaan’ van de Nationale ombudsman en Kinderombudsman. In dit rapport schrijven de ombudsmannen dat het van belang is om beleid te maken waarbij alle verschillende organisaties zijn betrokken. 

De Kinderombudsman Margrite Kalverboer zegt over het convenant 13+: “Om het perspectief van kinderen en jongeren werkelijk te verbeteren, is integraal werken een voorwaarde. Deze samenwerking is hier een prachtig voorbeeld van, dat ook op andere plekken in ons Koninkrijk navolging verdient”. 

Naast de openbare lichamen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius, ondertekenden de volgende ministeries van de Rijksoverheid het convenant 13+: het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo