Nieuws van Bonaire

Rijksvertegenwoordiger vraagt Bonaire om opheldering Chogogo-resort

Rijksvertegenwoordiger vraagt Bonaire om opheldering Chogogo-resort

De waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor de BES-eilanden, Jan Helmond heeft afgelopen vrijdag, 3 december, een brief gestuurd naar het Bestuurscollege van Bonaire omdat er onduidelijkheid is ontstaan over de feitelijke gebeurtenissen in het kader van toezicht en handhaving en het gedoogbeleid bij het Chocogo-resort.

Dit heeft hij naar eigen zeggen gedaan vanuit zijn rol als schakel tussen de openbare lichamen en het Rijk en als bevorderaar van behoorlijk bestuur.

Doorkruizen

De actie van de Rijksvertegenwoordiger doorkruist volgens het Bestuurscollege de pogingen van de Eilandsraad om duidelijkheid te krijgen. De fractie van de PDB vond de gang van zaken dermate zorgwekkend dat zij een verzoek heeft ingediend voor een buitengewone eilandraadsvergadering, die morgenavond plaatsvindt.

De Democraten hekelen de voorkeursbehandeling die het Bestuurscollege aan Chogogo Beach & Resort heeft gegeven om een ontbrekende natuurvergunning te compenseren om zo een kunstmatig strand aan te leggen en hun deuren te openen.

Overzicht

De waarnemend Rijksvertegenwoordiger heeft het Bestuurscollege nu gevraagd binnen één week een chronologisch overzicht en documenten te verstrekken over deze zaak, zodat het Rijk kan bepalen of het Openbaar Lichaam in rechte zorgvuldig heeft gehandeld. Mede in het kader van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Het is volgens Helmond belangrijk dat de feiten duidelijk worden, zodat afstemming tussen het Openbaar Lichaam en Rijk kan plaatsvinden. Ook in verband met de rol van Rijk bij handhaving van ruimtelijke ordening, natuur- en milieuwetgeving.


Deel dit artikel