Nieuws van Bonaire

Wijziging wetgeving Kamer van Koophandel en handelsregister met ingang van 01 januari 2022

Wijziging wetgeving Kamer van Koophandel en handelsregister met ingang van 01 januari 2022

KRALENDIJK – Met ingang van 1 januari 2022 worden de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES, de Handelsregisterwet 2009 BES, het Handelsregisterbesluit 2009 BES en het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES vernieuwd.

De veranderingen in de nieuwe wet- en regelgeving zijn vooral van toepassing op de verkiezingen van de bestuursleden van de Kamer, de taken van de Kamer en op de vergoedingen voor een aantal werkzaamheden en producten van de Kamer.

De modernisering van deze wet- en regelgeving stelt de Kamer van Koophandel Bonaire in staat om haar taken efficiënter en effectiever uit te voeren op een manier die past binnen de huidige tijdsgeest. Binnenkort zal een overzicht van de wijzigingen in de wetgeving op de website van de Kamer worden gepubliceerd, inclusief de nieuwe prijslijst voor de dienstverlening van de Kamer.

Verkiezingen van bestuursleden

Een aantal belangrijke veranderingen heeft te maken met de verkiezing van de bestuursleden van de Kamer van Koophandel. Er zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen vertegenwoordigers van grootbedrijven en kleinbedrijven. De verkiezingen vinden voortaan iedere drie jaar plaats en niet meer jaarlijks. Bij deze verkiezingen zal dan telkens het gehele bestuur worden gekozen in plaats van steeds een deel van het bestuur.

Taken en bevoegdheden

De taken van de Kamer van Koophandel worden uitgebreid met het geven van inlichtingen en adviezen aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het economisch beleid van het ministerie. Daarnaast blijft de Kamer verantwoordelijk voor het Handelsregister en het geven van adviezen over ondernemerschap.

Tarieven

De tarieven voor de jaarlijkse bijdrage voor in het Handelsregister ingeschreven organisaties worden afhankelijk van de rechtsvorm en zijn dan niet langer bepaald op basis van het geplaatste kapitaal. Voor naamloze (N.V.) en besloten (B.V.) vennootschappen wordt op basis van het aantal geregistreerde functionarissen een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote nv’s en bv’s. Kleine nv’s en bv’s (met maar één functionaris ingeschreven in het Handelsregister) vallen in een lagere categorie dan nv’s en bv’s met meerdere ingeschreven functionarissen.

Nadere informatie

De Kamer van Koophandel publiceert binnenkort op haar website een overzicht van de gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving en links naar de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het is belangrijk voor alle ondernemers om kennis te nemen van deze nieuwe wet- en regelgeving.

Deel dit artikel