Nieuws van Bonaire

‘Eilandbestuur Bonaire ondermijnt autoriteit van eigen ambtenaren’

‘Eilandbestuur Bonaire ondermijnt autoriteit van eigen ambtenaren’

KRALENDIJK- Raadslid Daisy Coffie van de onafhankelijke fractie Coffie waarschuwt dat het bestuurscollege van het eiland ondermijnend optreedt naar de eigen ambtenaren. 

De fractie van Coffie is niet blij met de koers die het Bonairiaanse eilandbestuur, volgens haar, is ingeslagen. “Dit loopt de spuigaten uit. Slecht bestuur is aan de orde van de dag. Als kers op de taart is het nu zo dat ons eigen eilandbestuur de autoriteit van haar eigen ambtenaren ondermijnt die door het eilandbestuur zelf zijn belast met de handhaving van en het toezicht op onze wet- en regelgeving. Het gaat om wetten en regels die door onszelf zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat wij een solide samenleving hebben, zodat Bonaire niet verandert in een bananenrepubliek waar de eerste de beste zomaar van alles kan doen en daar ongestraft mee weg kan komen” zo schrijft Coffie op dinsdag in een verklaring aan de pers.

“De gezaghebber heeft de eed afgelegd om ervoor te zorgen dat onze wetten nageleefd worden. Daar komt bij dat de gezaghebber die belast is met het toezicht op het naleven van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur”. Coffie waarschuwt dat de houding van de eerste burger nu zichtbare irritatie begint op te leveren. 

Vertrouwen weg

Volgens raadslid Coffie verliest de samenleving in toenemende mate het vertrouwen in het bestuur, dat zelf voor de chaos zou zorgen. Het raadslid verwijst met haar beschuldiging naar de gang van zaken rondom het Chogogo resort, dat zonder benodigde vergunningen verbeteringen aanbracht op het strand van het nieuwe resort. 

“Het lijkt wel alsof degenen met kapitaal kunnen doen en laten wat ze willen. Onze mensen voelen zich gediscrimineerd en ervaren dagelijks dat ze vreemdelingen zijn op hun eigen eiland. Het geval Chogogo Resort waar een gedoogbeleid wordt toegepast, nadat de gezaghebber en een gedeputeerde hiervoor opdracht hebben gegeven,  heeft veel stof doen opwaaien” aldus Coffie. 

Het raadslid wil nu weten of het (beweerdelijke) besluit  wel een wettelijke basis kent. “Als het wettelijk toegestaan is, op grond van welke wet is dat dan? Wordt het gedragen door het hele Bestuurscollege of is het weer een kwestie van egotripperij om het eilandbestuur niet om te laten vallen” vraagt Daisy Coffie zich af. 

Tekst en uitleg

Het raadslid is van mening dat een openbare Eilandsraadvergadering met een urgent karakter opgeroepen moet worden, zodat het Bestuurscollege tekst en uitleg kan geven over haar handelswijze. 

“Als volksvertegenwoordigers kunnen wij niet met de armen gekruist blijven zitten en toezien hoe dit debacle verder escaleert”, meent Coffie. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo