Nieuws van Bonaire

Overheid Bonaire vraagt aandacht voor handen wassen op school

KRALENDIJK- Medewerkers van het Openbaar Lichaam Bonaire hebben T-shirts bij de kinderopvang uitgedeeld met de opdruk ‘Bo bida ta den bo man. Laba nan.’ Op de basisscholen zijn posters met de slogan uitgedeeld en opgehangen.  

Het OLB wil met deze campagne kinderen, hun begeleiders en de ouders bewust maken hoe belangrijk het is om de handen regelmatig goed te wassen.  Juist in deze tijd.  De afgelopen weken zijn er op scholen en op de kinderopvang veel kinderen besmet geraakt. Bij de kinderopvang hebben de kinderen de opdracht gekregen om hun omgeving het goede  voorbeeld te geven door de handen regelmatig met water en zeep te wassen. 

Videoclip

Op zaterdag 20 november, de internationale dag voor de kinderrechten werd de campagne ‘Bo bida ta den bo man. Laba nan’ officieel gelanceerd. Toen werd voor het eerst een videoclip ‘Laba bo man’ getoond. Deze clip is door Ito Martis geproduceerd, hij componeerde ook de muziek. De clip is met leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 3 opgenomen. 

Het is niet voor het eerst dat het Openbaar Lichaam zich speciaal op kinderen en  jongeren richt. Vorig jaar zijn bij 50  kinderopvangplaatsen borden neergezet.  Ouders werden opgeroepen om hun kinderen te helpen bij het wassen van de handen. Dit jaar werd de BanSkol- Bèk#BonBakuná gelanceerd om jongeren aan te sporen om aan het begin van het schooljaar de coronaprik te halen.  

Deel dit artikel