Nieuws van Bonaire

Wereld Natuur Fonds juicht motie toe over verbod wegwerp plastic Bonaire

Wereld Natuur Fonds juicht motie toe over verbod wegwerp plastic Bonaire
Foto Credit: © WWF / Merijn Hougee

KRALENDIJK- Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) juicht de onlangs aangenomen verordening toe die een verbod introduceert voor wegwerpplastic. De afgelopen jaren heeft Boneiru Duradero, een duurzaamheidsinitiatief van WWF-NL op Bonaire, meerdere projecten uitgevoerd om het gebruik van wegwerpplastic te reduceren. 

WWF-NL komt al decennia lang in actie tegen plastic vervuiling en heeft wereldwijd projecten opgezet in Nederland, Azië, Zuid-Amerika en de Cariben. Gezamenlijk met lokale partners werkt deze natuurorganisatie aan de bewustwording van het belang van een gezond milieu. WWF-NL’s initiatief Boneiru Duradero heeft het Openbaar Lichaam Bonaire ondersteund bij het ontwikkelen van het verbod op wegwerpplastic. 

Training

In maart 2021 werd het gratis Beyond Plastics Online Learning Programma gelanceerd in het Engels en Papiamentu. Een laagdrempelige educatieve website werd ontwikkeld over de noodzaak van het verminderen van wegwerpplastic. Een aantal modules is specifiek gericht op hotels, accommodaties en excursies. Er is ook een module die ondernemers helpt om hun eigen communicatiestrategie te ontwikkelen rondom dit thema. Beyond Plastics is gratis beschikbaar op de website www.onlinelearning.boneiruduradero.nl/.

Kust

Tevens ondersteunt WWF-NL Clean Coast Bonaire (CCB). Het doel van Clean Coast Bonaire is om plastic zwerfafval op Bonaire te monitoren. Er wordt vastgesteld hoeveel zwerfafval wordt verzameld, welke soorten zwerfafval veel voorkomen, wat mogelijke bronnen kunnen zijn en om reductiemaatregelen in kaart te brengen. Veel afval spoelt aan op het strand van elders. De monitoringsgegevens kan in de toekomst gebruikt worden om trends te signaleren en om te bepalen of lokale reductiemaatregelen effectief zijn. Clean Coast Bonaire draagt ook aanbevelingen aan voor het creëren van een strategie voor het monitoren van plastic die regionale organisaties kunnen toepassen als voorbeeld voor hun organisatie. 

Deel dit artikel