Nieuws van Bonaire

Eindelijk vooruitgang met financieel beheer Overheid Bonaire

Eindelijk vooruitgang met financieel beheer Overheid Bonaire

KRALENDIJK- Na jaren van welhaast onafgebroken kritiek is het College Financieel Toezicht (Cft) nu van mening dat het Openbaar Lichaam Bonaire wel enige vooruitgang boekt bij haar financieel beheer. 

Volgens Cft kwam de accountant bij de jaarrekening van 2020 tot een oordeelonthouding, maar constateerde iets minder tekortkomingen als bij de jaarrekening 2019. Het Cft constateert nu voortgang inzake de prioritaire punten uit de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 22 juni jl. 

Inzicht

Volgens het Cft heeft het bestuurscollege inzicht gegeven in het proces en de status van het verbetertraject. Hierdoor is bij het Cft inmiddels de verwachting ontstaan dat er verbeteringen te zien zullen zijn in de controle over de jaarrekening 2021. 

Het Cft zegt er verder vanuit te gaan dat Bonaire met de invulling van belangrijke functies – de directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning, het hoofd financiën en de concern-controller – belangrijke stappen zet om het financieel beheer verder te versterken.

Deel dit artikel