Nieuws van Bonaire

Kinderombudsman concludeert dat de grootse problemen ontstaan door inkomens en thuissituatie

Kinderombudsman concludeert dat de grootse problemen ontstaan door inkomens en thuissituatie

Door Marit Severijnse | Caribisch netwerk

KRALENDIJK – “Wat we zien is ernstig. Het zijn patronen die ik goed ken vanuit Europees-Nederland, maar wel in extreme mate’’, vertelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. De Kinderombudsman was onlangs op Bonaire om daar, samen met de Nationale Ombudsman, onderzoek te doen naar armoede onder alleenstaande ouders met kinderen.

Rocargo

“Het gaat verder dan alleen maar te weinig eten of drinken; kinderen geven aan dat ze geen aandacht krijgen en dat er conflicten zijn. In het extreme zie je zelfs dat kinderen in de hulpverlening terecht komen, terwijl de basis armoede is.’’

Volgens Kalverboer los je dat niet op met een opvoedcursus voor ouders. “Maar met goede voorzieningen op alle gebieden.’’

Kinderen tussen ouders in
In juli kwam het rapport ‘Als je het ons vraagt. Kinderen op de BES-eilanden’ uit, waarin basisschoolkinderen werd gevraagd wat er speelt in hun leven en wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Armoede en kindermishandeling kwamen daarin naar voren als onderwerpen waar kinderen op de eilanden zich zorgen over maken.

Op de vraag of haar tijdens dit onderzoek nieuwe dingen zijn opgevallen, antwoordt Kalverboer: “Wat ik nu voor het eerst echt heb gezien, zijn kinderen die enorm in de knel zitten in de relatie tussen de moeder en de afwezige vader. Ook geven ze aan dat er heftige ruzies zijn. Ik weet niet hoe bewust ouders zich daarvan zijn.’’

Rocargo

Tekst gaat verder onder de video:

Wat verder opviel was een bepaalde mate van moedeloosheid onder de kinderen. “Als je ze vraagt wat ze later willen worden, zeggen ze; ‘weet niet’. Of als je vraagt wat ze dit weekend gaan doen, zeggen ze; ‘slapen’.’’

Meer nagedacht over visie
Tijdens het bezoek heeft de Kinderombudsman gesprekken gevoerd met verschillende partijen die te maken hebben met de problematiek. “We hebben organisaties bij elkaar gebracht, omdat je hoopt dat we met een gedeelde visie naar buiten treden; wat gunnen we onze kinderen en hoe zorgen we dat ze hier een toekomstperspectief hebben?’’

‘Wat gunnen we onze kinderen en hoe zorgen we dat ze hier een toekomstperspectief hebben?’

Kalverboer ziet op dit punt verbetering. “Daar wordt meer vanuit een visie over nagedacht dan twee jaar geleden. Dat vind ik een mooie beweging.’’

Maak initiatieven voor iedereen toegankelijk
De Kinderombudsman is verder positief over nieuwe initiatieven, zoals BES(T) 4 Kids, wat tot doel heeft de kinderopvang en buitenschoolse opvang in Caribisch Nederland te versterken en voor alle ouders toegankelijk te maken.

“Dat vind ik een goed initiatief.’’ Al hoopt Kalverboer dat niemand wordt buitengesloten. “Dat betekent geen drempels vanwege bureaucratie of financiën.’’

Verder was de Kinderombudsman onder de indruk van de Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 3 school. Hier kunnen leerlingen terecht met een verstandelijke of lichamelijke beperking. “Dat was indrukwekkend. Hoe ze kookten, leerden wassen, de dieren verzorgden, in de klas werkten en creatief bezig waren.’’

Spreekuren Kinderombudsman vaak over onderwijs
Tijdens de recente spreekuren voor bewoners ontving de Kinderombudsman net als voorgaande jaren veel klachten en vragen over onderwijs. “Bijvoorbeeld over kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en die dit binnen het reguliere onderwijs niet kunnen krijgen, of klassen die al vol zitten. En voor een deel zijn dat ook kinderen die met armoede te maken hebben.’’

Verder waren er een aantal klachten over Jeugdzorg. “Daar wordt het gesprek nog over gevoerd. Wij kunnen het type klachten nog niet goed inschatten,’’ zegt Kalverboer.

De Kinderombudsman hoopt dit jaar nog naar Saba en Sint-Eustatius te kunnen voor gesprekken met ouders en kinderen daar. De resultaten van het onderzoek worden in maart 2022 verwacht.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo