Nieuws van Bonaire

Coronasteun vanuit SZW na 19 maanden ten einde

KRALENDIJK – De ‘Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN’ en de ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES’ lopen deze maand af. Het demissionaire kabinet ziet geen aanleiding om af te wijken van de beslissing voor Europees Nederland, waar de coronasteunregelingen inmiddels gestopt zijn. In totaal is er zo’n 98 miljoen dollar uitgekeerd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius via deze twee regelingen. De uitvoering van hiervan ligt bij de RCN-unit SZW. 

Noodregeling SZW

Rocargo

De zogenoemde ‘Noodregeling SZW’ ondersteunde werkgevers zodat zij de werknemers, die zij niet aan het werk konden houden gedurende de crisis, toch in dienst konden houden. Deze uitkering kwam vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de laatste overzichten maakten 699 werkgevers gebruik van de regeling voor een totaal van 3535 werknemers. Daarnaast werden de inkomens van 1079 zelfstandig ondernemers aangevuld en kregen 585 gewezen werknemers (die hun baan niet konden behouden) een uitkering via de noodregeling. Het gaat om 4514 personen op Bonaire, 300 op Saba 300 en 385 op Sint Eustatius. Het precieze eindbedrag is nog niet bekend omdat een aantal zaken nog in afwikkeling is, maar het gaat om een totaal van ongeveer 54 miljoen dollar. De Noodregeling SZW is afgelopen op 13 oktober 2021, precies 19 maanden na de start. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Tegemoetkoming EZK

De zogenoemde ‘Tegemoetkoming EZK’ is een subsidie vanuit het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat om ondernemers te helpen bij het betalen van hun vaste lasten gedurende de crisis. De tegemoetkoming bestaat uit zes elkaar opvolgende regelingen. Op basis van de laatste overzichten maakten binnen de eerste regeling 901 ondernemers gebruik van de regeling, binnen de tweede 563, binnen de derde 457, binnen de vierde 419 en binnen de vijfde 453. Voor de zesde regeling zijn tot nu toe 290 uitkeringen verricht. Er kan nog tot en met 31 oktober een aanvraag worden ingediend. Het totale eindbedrag lijkt rond de 44 miljoen dollar uit te komen. 

In het eerste kwartaal van 2022 vindt een nacontrole plaats. Bedrijven die uit de steekproef getrokken worden, moeten de informatie die ze hebben opgegeven op hun aanvraagformulier onderbouwen met nadere documentatie.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo