Nieuws van Bonaire

Uitkeringen en minimumloon op Bonaire en Saba met 10% omhoog

Uitkeringen en minimumloon op Bonaire en Saba met 10% omhoog

DEN HAAG – Goed nieuws voor inwoners van Bonaire en Saba die het minimumloon of een uitkering ontvangen. Per 1 januari 2022 worden de uitkeringen en het minimumloon met 10% verhoogd.

Op donderdagmiddag vond het afsluitende begrotingsdebat van koninkrijksrelaties plaats. Jorien Wuite van D66 diende een motie in om de uitkeringen en het minimumloon te verhogen. Staatssecretaris Raymond Knops toonde zich welwillend naar het verzoek van de Kamer. Het voorstel kon op brede steun van de Kamer rekenen en werd aangenomen.

Eerder dit jaar was Knops nog tegen het verhogen van de bedragen. Ook tijdens het debat in de Kamer gaf hij zijn bedenkingen aan. Knops noemde de motie zeer begrijpelijk, maar wees erop dat het verhogen van het inkomen hand in hand moet gaan met het verlagen van de kosten voor het levensonderhoud op de eilanden. De koopkracht moet uiteindelijk toenemen.

Onzin

Knops kreeg het tijdens het debat flink te verduren van Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA. Zij noemde het onzin dat het verhogen van de uitkeringen en lonen in stappen moest gaan en hoopte op ingrijpendere maatregelen. Kuiken stelde dat de BES-eilanden al 11 jaar wachten op een betere situatie en de inwoners geholpen moeten worden om uit de diepe armoede te ontsnappen.

Uitkeringen en minimumloon op Bonaire en Saba met 10% omhoog
Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA.
Deel dit artikel