Nieuws van Bonaire

Begeleiding bij huiselijk geweld en kindermishandeling nu professioneler

Begeleiding bij huiselijk geweld en kindermishandeling nu professioneler

KRALENDIJK – Slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld en kindermishandeling gaan begeleiding krijgen van personen die een opleiding hebben gevolgd hoe in deze gevallen op professionele wijze te helpen en begeleiding te geven.

Zes personen zijn opgeleid voor de functie van  aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zij zorgen ervoor dat bij een vermoeden van huiselijk geweld en of kindermishandeling, de procedure van onder andere aangifte doen of hulp zoeken, goed verloopt.

De functionarissen hebben een driedaagse training gevolgd om te leren hoe kindermishandeling te signaleren. Ook hebben ze geleerd het stappenplan te volgen om anderen te laten praten over huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze hebben ook geleerd hoe de weg te wijzen in de hulpverlening om ouders of kinderen te ondersteunen. Tijdens de training is ook stilgestaan bij hoe ze hun taak van  aandachtsfunctionaris moeten invullen. Zij adviseren, steunen en werken samen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Tijdens de training werd ook besproken wat nodig is om het werken met het stappenplan op scholen in te voeren. Vijf casemanagers van het Expertisecentrum Onderwijs en Zorg (EOZ) en een ambtenaar van het OLB hebben hun certificaat als aandachtsfunctionaris in ontvangst mogen nemen.

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft de hulpverleners gevraagd een beleid Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te stellen. De meldcode zoals deze in Nederland van toepassing is, is vertaald naar de Bonairiaanse situatie in een Stappenplan voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Vervolgens zijn negen trainers uit de keten opgeleid om hun collega’s te trainen tot aandachtsfunctionaris. 

De scholen waarmee de aandachtfunctionarissen van het Expertisecentrum Onderwijs en Zorg – EOZ samenwerken, krijgen ook workshops door de opgeleide trainers. Op die manier wordt hun kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling vergroot en leren ze op school deze te signaleren. In de toekomst wordt training ook aan crèches aangeboden.

Het belangrijkste doel is dat samen met hulpverleningsinstanties het geweld in een vroeg stadium wordt gestopt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo