Nieuws van Bonaire

Klachten Ombudsman op Bonaire vooral over communicatie en bejegening

Klachten Ombudsman op Bonaire vooral over communicatie en bejegening

KRALENDIJK – Het spreekuur van de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman op Bonaire heeft ruim 80 vragen en klachten opgeleverd. Veel klachten gaan over de manier waarop mensen worden behandeld door overheidsinstanties en over de communicatie tussen ambtenaren en inwoners van het eiland. Dat schrijft de Ombudsman in Nederland. De Kinderombudsman ontving vooral klachten en vragen over onderwijs en jeugdzorg.

De klachten en signalen die het team van de ombudsman ontving, gaan over het Openbaar Lichaam Bonaire, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

De aard van de klachten heeft niet alleen betrekking op de bejegening door en communicatie van overheidsinstanties, zoals het uitblijven van een reactie op aanvragen of informatie. Ook gaven diverse inwoners aan in een moeilijke financiële situatie te zitten, waardoor ze moeite hebben om rond te komen.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman ontving vooral klachten en vragen over onderwijs: de toegang tot onderwijs, thuiszitters, het ontbreken van een passende plek en de ingewikkelde combinatie van (jeugd/gezondheids)zorg en onderwijs. Daarnaast ontving het team ook een aantal vragen over jeugdzorg.

De teams van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman behandelen momenteel alle binnengekomen klachten en signalen. En waar nodig betrekken zij de betreffende overheidsinstanties voor de juiste afhandeling van de klachten.


Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo