Nieuws van Bonaire

Lozen afvalwater van jachten moet anders

Lozen afvalwater van jachten moet anders

KRALENDIJK –  Uit een enquête onder jachteigenaren blijkt dat er snel een einde moet worden gemaakt aan het lozen van afvalwater door deze jachten direct boven het koraalrif. Het lozen van ongezuiverd rioolwater op de zee rond Bonaire is schadelijk.

De bevindingen en conclusies van het onderzoek zijn alarmerend. Jaarlijks wordt er vanuit de jachten een grote hoeveelheid ongezuiverd afvalwater direct in zee geloosd. Een groot deel van die lozing vindt plaats direct boven het rif. De zee rond Bonaire herbergt enkele van de best bewaarde koraalriffen in het Caribisch gebied en deze zijn erg gevoelig voor vervuiling door afvalwater. 

In april 2021 heeft marine surveyor Gerard van Erp de Mariene Afvalwater Enquête 2021 gehouden bij jachten die afgemeerd liggen aan de boeien in het Bonaire National Marine Park. Het is essentieel om afvalwater op te halen en te verwerken.

Het betreft een onwenselijke situatie, waartegen kan worden opgetreden, mits er een alternatief geboden wordt. STINAPA, OLB, WEB en WWF-NL werken samen met de jachthavens aan een duurzame oplossing om de koralen een kans te geven om te herstellen. De oplossing waar naartoe gewerkt wordt is die waarbij een mobiele pump-out boot het afvalwater bij de jachten kan ophalen om het op land te laten verwerken. 

De extra kosten hiervoor kunnen bekostigd worden door een verhoging van de liggelden. Bezoekende jachten betalen nu slechts $10 per nacht om aan een mooring te liggen, waar dit elders in de Cariben vaak veel hoger is.

In een periode van 3 weken zijn ongeveer 70 jachten op Bonaire bezocht en geënquêteerd en tevens is bij een deel van de jachten monsters van het afvalwater afgenomen en geanalyseerd. Zodoende is er kennis opgedaan over de hoeveelheid en de kwaliteit van het afvalwater. Tevens is een beeld gevormd van de voorzieningen die op veel jachten aan boord zijn (of juist ontbreken) om het afvalwater op te slaan of te verwerken. 

De verwerking van het afvalwater afkomstig van jachten blijkt nog een uitdaging te zijn. Het afvalwater is erg zout en dat beïnvloedt de kwaliteit van het water voor hergebruik als irrigatiewater.

De desbetreffende organisaties zijn nog in gesprek met experts. Ze zijn op zoek naar een oplossing en staan open voor suggesties. Er was vanuit de jachteigenaren en havenexploitanten grote bereidheid om mee te werken aan dit onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht en met medewerking van STINAPA, Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) en het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL).

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo