Nieuws van Bonaire

Kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor lokale studenten

Kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor lokale studenten

KRALENDIJK – Jobcentrum Plench di Trabou heeft een loonkostensubsidie geintroduceerd voor het werken met studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen op Bonaire. Hiermee hoopt Plenchi di Trabou de kans te vergroten voor studenten op de lokale arbeidsmarkt. 

Met de loonkostensubsidie worden bedrijven financieel gestimuleerd om lokale studenten in dienst te nemen, zodat studenten verder voorbereid worden op de lokale arbeidsmarkt. De subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van het geldende Wettelijk Minimumloon en is afhankelijk van de leeftijd van de student. De werkgever betaalt het overige deel van het inkomen van de student zelf. 

Alle erkende leerbedrijven in de sectoren bouw, horeca, techniek of groen, kunnen zich bij Plenchi di Trabou aanmelden voor de BBL-loonkostensubsidie. Dit kan door een mail te sturen naar loonkostensubsidie@plenchiditrabou.com. De BBL-student moet begeleid worden door een ROA erkend leermeester om aanspraak te kunnen maken op de nieuwe subsidie. 

De loonkostensubsidie kwam tot stand in samenwerking met de Raad Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA CN), de afdeling Economische zaken van het OLB en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Nazorg

Naast de loonkostensubsidie heeft Plenchi di Trabou samen met FORMA en MBO Bonaire een zogenaamd ‘nazorgtraject’ opgestart voor studenten van MBO Bonaire. Binnen dit traject werden examenkandidaten in de richtingen Zorg & Welzijn, Sport & Beweging en Horeca & Techniek klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Dit werd gedaan door middel van verschillende interactieve informatiesessies die Plenchi di Trabou verzorgde.

Plenchi di Trabou, een samenwerking tussen De RCN-unit SZW en het OLB. Het is opgericht om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bijeen te brengen. De organisatie  bestaat 8 maanden en heeft inmiddels bijna 80 inwoners van Bonaire aan een betaalde baan geholpen. Daarnaast geven medewerkers informatie over onderwerpen zoals (bij)scholing, tewerkstellingsvergunningen en werken aan verschillende arbeidsmarktprojecten.

Deel dit artikel