Nieuws van Bonaire

CBS van start met de Omnibusenquête

kralendijk

KRALENDIJK – Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat van start met een enquête met als doel om inzicht te krijgen in de leefsituatie van de bevolking op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

De Omnibusenquête is een steekproefonderzoek onder personen. Daarbij gaat het om onderwerpen zoals gezondheid, wonen en veiligheid. Op Bonaire zullen 1692 personen worden benaderd, op Sint-Eustatius 623 en op Saba 589 personen.

Rocargo

Om beter inzicht te krijgen in de leefsituaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vraagt het CBS de medewerking van alle personen die deel uitmaken van de steekproef.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Hierbij heeft het CBS verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle interviewers zijn in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek moet de interviewer zich kunnen identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de gegevens door het CBS wordt verzameld.

Het CBS begrijpt dat het aanleveren van informatie in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Caribisch Nederland voor staan zijn erg belangrijk.

Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Caribisch Nederland en haar inwoners. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Het CBS hoopt dat men ook in deze tijd deze belangrijke gegevens blijft aanleveren en dankt bij voorbaat voor het begrip en de medewerking. 

Voor vragen en informatie kan er contact worden opgenomen met het CBS via +599 717 8676. Het CBS is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Het is ook mogelijk om te mailen naar caribischnederland@cbs.nl.

Meer informatie over de Omnibusenquête is te vinden op de webpagina https://www.cbs.nl/omnibus. Op de webpagina www.cbs.nl/huisbezoek is te lezen hoe het CBS omgaat met de veiligheidsregels op de drie Caribisch Nederlandse eilanden en waar er rekening mee wordt gehouden bij een huisbezoek.

Deel dit artikel