Vakorganisaties

Selibon neutraal bij keuze vakbond door personeel

KRALENDIJK – Selibon zegt het recht van elke werknemer om zijn eigen vakbond te kiezen volledig te respecteren. Het bedrijf is, naar eigen zeggen, ook onpartijdig in die keuze.

“Als verantwoordelijke werkgever trekken wij geen vakbond voor”, zegt directeur Rudsell Leito in een persbericht. In de afgelopen weken waren er beschuldigingen te horen aan het adres van de organisatie, vooral in de vorm van anonieme berichten op Social Media. Volgens Leitogaat het om negatieve en ‘verkeerde informatie’.

Rocargo

Het bedrijf wordt onder meer beschuldigd van betrokkenheid in de ontevredenheid van de leden in hun vakbond. Tevens zou de werkgever zich inspannen om werknemers te ontmoedigen zich aan te sluiten bij een andere vakbond. 

“Meestal reageren wij niet op ‘moddergooien’ maar als directie zijn wij nu genoodzaakt ons hierover uit te spreken en deze ongefundeerde berichten te ontkrachten”, zegt Leito. “Als enige afvalbedrijf op het eiland, is het voor ons belangrijk om arbeidsvrede en een gezonde werkomgeving te waarborgen.”

Rechtspositie

Als werkgever is Selibon gebonden aan een clausule met de vakbond ABVO, de zogeheten diagonale bepaling. Hierin staan onder andere de voorwaarden omtrent het beëindigen van het lidmaatschap. Het is belangrijk om op te merken dat Selibon en ABVO een overeenstemming hebben wat betreft de inhouding van het contributiegeld van het lid van de vakbond. Dit bedrag wordt door Selibon van het salaris van de werknemer ingehouden. Het is wettelijk vastgelegd en kan alleen met wederzijdse goedvinden, dus van Selibon en ABVO, verbroken worden.

“Op geen enkel moment hebben we geweigerd AFBW te erkennen als vakbond,  maar we moesten wel juridisch advies inwinnen in verband met deze clausule hierboven beschreven”, zegt de Selibon-directeur.

Referendum

Een officieel referendum onder de werknemers zal nu moeten uitwijzen welke vakbond het vertrouwen geniet van de meerderheid van de medewerkrs.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo