Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna spreker op World Conservation Congres

Gezaghebber Rijna spreker op World Conservation Congres

KRALENDIJK – Gezaghebber Edison Rijna is uitgenodigd om te spreken op het World Conservation Congres dat de internationale unie voor natuurbescherming IUCN van 3 tot 11 september in de Franse stad Marseille houdt.

Eén keer in de vier jaar komen op initiatief van de IUCN politiek leiders, beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers en natuurbeschermers uit de hele wereld bijeen om met elkaar te spreken over het belang van het natuurlijk milieu voor de leefbaarheid op aarde. Sprekers in Marseille zijn o.a. voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en EU-commissaris Frans Timmermans.

Rocargo

Tijdens het congres organiseert Stinapa samen met de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en het Nederlandse IUCN-comité een symposium over natuurbescherming in Caribisch Nederland. Gezaghebber Rijna heeft de uitnodiging aanvaard omdat het congres een unieke gelegenheid biedt het Blue Destination-concept op een internationaal podium te presenteren en contacten te leggen met partijen die Bonaire bij de realisatie ervan kunnen ondersteunen. Gezaghebber Rijna zal zijn aanwezigheid in Marseille dan ook benutten om verkennende gesprekken te voeren met mogelijke samenwerkingspartners.

Door o.a. de bevolkingsgroei en economische ontwikkeling staat de natuur wereldwijd onder druk. Om de bedreigingen het hoofd te bieden is het zogeheten ’30×30 initiatief’ genomen met de bedoeling in 2030 tenminste 30% van alle ecosystemen op land en onder water wettelijke bescherming te bieden tegen verdere aantasting.

Bonaire voldoet met het Nationaal Park Washington-Slagbaai en het Marinepark al in ruime mate aan die 30%, maar dat is voor het Bestuurscollege en natuurorganisatie Stinapa geen reden om achter over te leunen: ook de natuur op Bonaire heeft te lijden onder vervuiling en klimaatverandering.

Deel dit artikel