Nieuws van Bonaire

Maandag start het Interparlementair Koninkrijksoverleg op Bonaire

IPKO bijeenkomst op Curaçao in januari 2020

DEN HAAG – De vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van Eerste en Tweede Kamer organiseren het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) op Bonaire. Het overleg start maandag 23 augustus en loopt tot en met woensdag 25 augustus 2021. Het IPKO is de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk.

Het Nederlandse parlement is altijd gastheer van het zomer-IPKO. Nadat de voorgaande twee edities (zomer 2020 en winter 2021) vanwege de COVID-19-pandemie alleen in afgeslankte vorm via videoconferentie konden plaatsvinden, laat de COVID-19 situatie het deze keer toe om als parlementariërs fysiek bijeen te komen in Caribisch Nederland. Geldende COVID-19-voorschriften worden daarbij door de delegaties in acht genomen.

Het IPKO zal worden voorgezeten door commissievoorzitter en Tweede Kamerlid Jan Paternotte. De Nederlandse delegatie wordt geleid door commissievoorzitter en Eerste Kamerlid Paul Rosenmöller.

Programma

Op maandagmiddag 23 augustus 2021 zal de Gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, de deelnemende parlementariërs op Bonaire welkom heten. Dezelfde middag zullen de vier delegaties ieder een presentatie geven over recente ontwikkelingen in hun land. Tevens zullen de parlementariërs met elkaar van gedachten wisselen over het verloop van de in 2021 gehouden verkiezingen in Nederland, Curaçao en Aruba en over de organisatie van het verkiezingsproces.

Op dinsdagochtend 24 augustus 2021 zal plenair en in groepsverband gediscussieerd worden over betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk. Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen zijn gelijkwaardigheid, communicatie, verscheidenheid, het Statuut, mensrechten, rechtstaat en deugdelijk bestuur, en wederzijdse hulp en bijstand. Aansluitend wordt dit verder uitgediept waar het gaat om de lopende samenwerkingsafspraken en de uitvoering van de overeengekomen landspakketten per land. In de middag wordt in groepsverband en vervolgens plenair verder van gedachten gewisseld over klimaat en duurzaamheid. Dit gebeurt aan de hand van enkele duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

Op woensdagochtend 25 augustus 2021 brengen de delegaties een bezoek aan het Washington Slagbaai Nationaal Park. Ter plaatse worden zij geïnformeerd over natuurbehoud op het land en in de wateren rondom Bonaire. In de middag volgt dan de vaststelling van de IPKO-afsprakenlijst en de persconferentie.

Werkbezoeken

En marge van het IPKO legt de Staten-Generaaldelegatie op maandagochtend en donderdagochtend eigen werkbezoeken af op Bonaire. Deze zien op onderwerpen als het vaststellen van het sociaal minimum en de armoedeproblematiek, onderwijs, innovatie en infrastructuur. 

De geplande werkbezoeken aan Curaçao en Aruba moesten door de delegatie worden geannuleerd, gelet op het stijgend aantal COVID-19-besmettingen en de oplopende druk op de medische zorg in die landen. De delegatie wil voorkomen dat zij bijdraagt aan verspreiding van het virus of onverhoopt een beroep moet doen op medische zorg ter plaatse, ondanks de voorzorgsmaatregelen die zij treft.

Delegatiesamenstelling

Eerste Kamer

Paul Rosenmöller (GroenLinks) – delegatieleider

Eric van der Burg (VVD)

Arda Gerkens (SP)

Alexander van Hattem (PVV)

Jeroen Recourt (PvdA)

Tweede Kamer

Jan Paternotte (D66) – voorzitter IPKO

Aukje de Vries (VVD)

Jorien Wuite (D66)

Inge van Dijk (CDA)

Attje Kuiken (PvdA)

Laura Bromet (GroenLinks)

Don Ceder (ChristenUnie)

De vergaderingen zijn openbaar en zullen via youtube te volgen zijn.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo