Nieuws van Bonaire

Informatie SGB over schooljaar 2021-2022 | Advertentie

KRALENDIJK – DE SGB wil alle leerlingen en studenten welkom heten in een nieuw schooljaar. Om het schooljaar te starten is de volgende informatie belangrijk voor ouders en leerlingen.

Informatie van de Unit SLP

Rocargo

Dinsdag 24 augustus 2021 van 7.30 tot 10.30

Klas 1 van de PRO wordt verwacht op de afdeling SLP aan de Kaya Frater Odulfinus z/n.

Cluster 3, cluster 4, ISK, klas 5 van de PRO en de EO (MBO 1) worden verwacht op de eigen afdeling.

Woensdag 25 augustus 2021 van 7.30 tot 12.30 uur.

Klassen 2, 3 en 4 van de PRO worden verwacht op de afdeling SLP aan de Kaya Frater Odulfinus z/n. 

Vrijdag 27 augustus 2021

Klassen 1 en 2 sportdag. De andere klassen hebben les volgens het rooster.

Unit VMBO

Op dinsdag 24 augustus 2021 van 7.30 t/m 12.00 uur worden de leerlingen van klas 1 van het VMBO in de Aula van de SGB verwacht aan de Kaya Frater Odulfinus z/n. 

Op woensdag 25 augustus 2021 worden leerlingen van de VMBO-klassen 2, 3 en 4 verwacht:

Klas 4 van 7.30u-8.30u

Klas 2 van 8.00u-12.00u

Klas 3 van 8.45u-12.00u

Op donderdag 26 augustus 2021 starten de lessen volgens het rooster.

Unit Liseo Boneriano Mavo /Havo/ Vwo

Dinsdag 24 augustus en woensdag 25 augustus 2021 van 7.45 – 12.30 uur
Leerlingen van klas 1 Mavo, Havo en VWO van het Liseo Boneriano worden aan de Kaya Amsterdam verwacht voor de opening van het schooljaar. Deze twee dagen staan in het teken van kennismaking en groepsvorming. De leerlingen ontvangen dan ook hun rooster.

De lessen voor de brugklassers (klassen Mavo 1, Havo 1, VWO 1), starten volgens het rooster op donderdag 26 augustus 2021. 

Dinsdag 24 augustus 2021 van 07.45 uur tot 11.00 uur

Leerlingen van de klassen Mavo 2-3-4 Havo 2-3-4-5 en VWO 2-3-4-5-6, worden op het Liseo Boneriano aan de Kaya Amsterdam verwacht voor de opening van het schooljaar. Deze eerste schooldag staat in het teken van kennismaking en groepsvorming. Ook ontvangen ze hun rooster.

De lessen voor deze klassen starten volgens het rooster op woensdag 25 augustus 2021.

De boeken en/of lesmaterialen worden tijdens de eerste lessen door de betreffende vakdocent uitgereikt.

Starttijd voor het Liseo Boneriano M/ H/ V is dagelijks om 07.45 uur. 

MBO Bonaire

Op maandag 23 augustus 2021 vindt er van 13.00 – 16.00 uur een open Inschrijfdag plaats voor iedereen die nog niet gekozen heeft voor een mbo-opleiding. Er zal meteen een intakegesprek plaatsvinden.

Als je een MAVO of VMBO-diploma hebt, moet jeeen Mbo-opleiding volgen! Je mag niet zomaar stoppen met school. Je kunt je via de website inschrijven.

Introductiedagen BOL-opleidingen

Donderdag 26 augustus

Alle BOL-studenten van leerjaar 2, 3 of 4 worden op school verwacht bij hun SLB’er. De SLB’er zal contact opnemen met de studenten over het programma en hoe laat zij verwacht worden.

Vrijdag 27 augustus

Alle BOL-studenten van leerjaar 1 worden om 07.45 uur op schoolplein verwacht van MBO Bonaire voor een introductieprogramma.

BBL Kinderopvang (HZW, PM en GPM) en Maatschappelijke Zorg (PBSD en BSD)

BBL-studenten zullen informatie over het introductieprogramma ontvangen van hun teamleider.

Start lessen

Vanaf 30 augustus start de eerste lesweek van BOL en BBL-opleidingen Kok, Beveiliger, Techniek en HRM. 

De roosters staan op de website www.MBOBonaire.com.

Inleveren documenten

Wanneer je jouw diploma met cijferlijst en/of Sedula nog niet hebt ingeleverd, doe dit dan voor de school begint. Ben je nog geen 18 jaar, vraag dan je ouders of voogd om mee te komen. 

Het secretariaat is vanaf 16 augustus 2021 dagelijks open van 8.00 – 16.00 uur.

Betalen boeken

Voor betaling van het boekengeld ontvangt de student of zijn wettelijk vertegenwoordiger een factuur van het MBO. Er dient een minimale betaling van 50% van het totale bedrag van het boekengeld gedaan te worden vóór de dag van de boekenuitreiking in augustus. Het restant bedrag kan door een machtiging “standing order” via de bank betaald worden. De student dient de machtiging in te leveren bij de afdeling Financiën.

Het boekengeld kan worden voldaan via de online banking op de SGB-bankrekening MCB #86821000 of met pinpas bij de Financiële afdeling van de SGB aan de Kaya Frater Odulfinus z/n.

De afdeling Financiën is open van maandag t/m donderdag van 10.00 – 14.00 uur. Dit kan vanaf 18 augustus.

Ophalen boeken

Een student kan met een betalingsbewijs zijn boeken ophalen in de boekencontainer (schoolplein MBO), dagelijks van 08.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur. Dit is mogelijk vanaf dinsdag 24 augustus. Iedere student moet in het bezit zijn van zijn boekenpakket voordat de eerste lesdag begint.

Schooluniform en schoolartikelen

De poloshirts voor alle afdelingen zijn verkrijgbaar bij Alfa en Omega Uniforms NV aan de Kaya Nikita 3, zijweg naast Flamingo TV. 

Van de leerling of student wordt verwacht dat zij vanaf de eerste schooldag het schooluniform van hun afdeling dragen (SLP, VMBO, Liseo of MBO), lange broek, dichte schoenen en voorzien van een stevige tas (roltas mag ook). 

Schoolartikelen:

Leerlingen van de SLP dienen de volgende artikelen bij zich te hebben vanaf de eerste schooldag: agenda, etui, pennen, potloden, kleurtjes, gum, slijper, lijmstift en tablet van school.

Leerlingen van het VMBO en Liseo dienen ook de volgende artikelen bij zich te hebben vanaf de eerste schooldag: agenda, etui, pennen, potloden, kleurtjes, gum, slijper, een lijmstift, rekenmachine Casio FX-82 (ES Plus), Geodriehoek, passer, en een Nt2 woordenboek.

Schooluniform SLP:

Het poloshirt voor kinderen VSO/Cluster 3 heeft voor elke lesdag een andere kleur. De docenten van de VSO/Cluster 3 zullen de ouders individueel benaderen betreft de aanschaf van de poloshirts. 

Alle andere leerlingen/ studenten van de unit SLP dragen vanaf schooljaar 2021-2022 eenzelfde blauwe kleur poloshirt, voorzien van het SGB-logo. De school verstrekt eenmalig, gratis aan elke leerling/ student, 2 blauwe poloshirts met het SGB-logo. Bij aanvang van het schooljaar worden deze uitgedeeld.

Schooluniform VMBO:

Leerjaar 1en 2: Turquoise met grijze kraag.

Leerjaar 3 en 4:

Techniek    Grijs met groene kraag

Horeca, Bakkerij en Recreatie   Grijs met Turquoise kraag

Economie en Ondernemen        Grijs met Turquoise kraag

Zorg en Welzijn                          Grijs met Rode kraag

Schooluniform Liseo Boneriano:

Bij Alfa en Omega kunnen poloshirts gehaald worden met keuze uit de kleurenselectie bestemd voor Liseo Boneriano. 

Schooluniform MBO Bonaire:

Bij Alfa en Omega kunnen poloshirts gehaald worden met keuze uit de kleurenselectie bestemd voor MBO Bonaire.

De SGB-directie wenst alle medewerkers, leerlingen, studenten en de ouders of verzorgers een prettig, leerzaam en succesvol schooljaar toe. 

Deel dit artikel