Nieuws van Bonaire

Programmamanager Danny Rojer weg per 1 oktober

Taken programmamanager Bestuursakkoord Bonaire naar Openbaar Lichaam en het Rijk

KRALENDIJK – De programmamanager Bestuursakkoord op Bonaire, Danny Rojer, heeft in goed overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire en het Rijk zijn taken, per 1 oktober, overgedragen aan beide organisaties.

De rol van programmamanager Bestuursakkoord werd in november 2018 in het leven geroepen toen het Bestuurscollege van Bonaire en de staatssecretaris van BZK het Bestuursakkoord Bonaire ondertekenden. De programmamanager, die in maart 2019 startte, was verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het Bestuursakkoord, voor rapportage van de voortgang en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Het Bestuurscollege van Bonaire en het ministerie van BZK zeggen in een verklaring te hebben geconcludeerd dat in deze fase de monitoring en coördinatie op de uitvoering van het Bestuursakkoord wordt neergelegd bij de partijen die het akkoord hebben getekend en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dit moment wordt daarnaast gebruikt door het Bestuurscollege en het Rijk om de afgelopen periode gezamenlijk te evalueren, en vooruit te kijken naar de resterende looptijd van het Bestuursakkoord en de prioriteiten voor deze periode. 

“De huidige situatie op Bonaire vraagt om een nieuwe samenwerkingsstructuur rond het Bestuursakkoord. Het Bestuurscollege en het Rijk werken samen om de doelen zoals gesteld in het akkoord te behalen. Waar in de beginperiode nog gezocht moest worden naar de manier van samenwerken en monitoring, is er inmiddels een manier van werken ontstaan waarin deze taken en verantwoordelijkheden zijn geborgd. Zo is de functie van Eilandsecretaris sinds 1 maart van dit jaar ingevuld en is het Bureau Eilandsecretaris versterkt’, aldus de verklaring

Kritiek

Op het eiland is al geruime tijd kritiek te horen op Rojer. Over het algemeen bleef de programmamanager onzichtbaar, terwijl ook het bestuursakkoord weinig concrete resultaten op leek te leveren. Recent gaven staatssecretaris Knops en gezaghebber Edison Rijna gezamenlijk aan dat er -ook naar hun mening- te weinig concrete voortgang werd geboekt bij de uitvoering van het akkoord, waaronder het herstel aan de wegen. Dat laatste doel lijkt verder weg dan ooit. Anderzijds menen waarnemers ook dat de positie van Rojer moeilijk was, in een soort constante spagaat tussen enerzijds het Rijk en anderzijds de lokale overheidsorganisatie. Geruchten over privéproblemen, die deels ook te maken zouden hebben gehad met de werksituatie, zal de positie van Rojer zeker niet sterker hebben gemaakt.

Deel dit artikel