Nieuws van Bonaire

Openbaar Onderwijs Bonaire verplicht prikklok met vingerafdruk: ‘dit schendt onze privacy’

Openbaar Onderwijs Bonaire verplicht prikklok met vingerafdruk: ‘dit schendt onze privacy’
Openbare school Bonaire | Foto Nathaly Evertsz-Ipcedencia

Caribisch Netwerk | Nathaly Evertsz-Ipcedencia

KRALENDIJK – “Dit is een erg extreme maatregel en het schendt onze privacy”, zegt onderwijsassistent Jurgen Pfalz. Leerkrachten hebben bezwaar ingediend tegen de beslissing van de Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire (SOOB) om een biometrische prikklok te introduceren.

Het is de bedoeling om met de vingerafdrukken van medewerkers de werktijden te registreren. SOOB is verantwoordelijk voor de twee openbare scholen op Bonaire, Kolegio Rayo di Solo i Kolegio Strea Briante.

Te laat komen
In een brief gedateerd op 1 juli 2021, zijn onderwijzers op de hoogte gesteld dat met ingang van het nieuwe schooljaar, 23 augustus aanstaande, alle werknemers verplicht zijn om in te klokken met hun vingerafdruk. Volgens SOOB is de reden hiervoor dat onderwijzers structureel te laat komen en eerder weggaan dan is toegestaan. Volgens de brief zijn de leerkrachten hier meerdere keren op gewezen.

Pfalz ontkent dit stellig. “We hebben een inventarisatie gedaan en dit klopt niet. Drieënveertig werknemers hebben meegewerkt aan de inventarisatie waaruit blijkt dat 87 procent van de werknemers zich houdt aan de werktijden. Blijkbaar heeft één werknemer een officiële waarschuwing ontvangen van de directie. Er zijn verder geen gesprekken of waarschuwingen over werktijden.”

De vakbond voor onderwijzend personeel, SIMABO, keurt deze maatregel af. “De directie vat de koe niet bij de horens. Er wordt een algemeen plan gemaakt voor iedereen. Dat is niet goed”, zegt Mavis Abrahamsz. Ze is voorzitter van de vakbond.

De onderwijzers hebben een brief ingediend bij de griffier van de rechtbank van Ambtenarenzaken. Hiermee vragen ze de rechtbank om de beslissing van SOOB te vernietigen.

Tegen de wet
Volgens Abrahamsz heeft SOOB een beslissing genomen die tegen de wet ingaat. Zij vindt dat SOOB ‘in de wilde weg’ optreedt. “Een vingerafdruk is jouw DNA”, legt ze uit. Niemand gaat een deel van zijn DNA afgeven zonder te weten wat ermee gedaan wordt.”

Pfalz vindt dat er onvoldoende is gekeken naar minder invasieve maatregelen en de onderwijzers zijn niet betrokken bij de beslissing. “Privacy is iets zeer gevoeligs, het kan niet zo zijn dat er met onze privacy op deze manier wordt omgegaan”, voegt hij eraan toe.

‘Slechte communicatie’
Onderwijzers keuren de manier van communiceren van SOOB af. Volgens het bezwaar heeft de meerderheid van de werknemers de brief ontvangen onder lestijd via de office manager, en moesten tekenen voor ontvangst. “Wij ervaren deze manier als zeer negatief en dreigend.”

Abrahamsz bekritiseert deze manier van doen eveneens. “Je werknemers krijgen een brief en moeten het maar slikken? Je moet samen aan tafel gaan zitten en met elkaar overleggen”, zegt de vakbondsvoorzitter. “Wij zijn tegen deze beslissing en wachten op de beslissing van de rechtbank.”

De onderwijzers hebben de directie niet benaderd om alsnog te praten over deze beslissing. “In de brief staat dat we bezwaar bij de rechtbank moeten indienen, dus dat hebben we gedaan”, zegt Pfalz.

Caribisch Netwerk heeft contact opgenomen met Saby de Bies. Zij is Algemeen Directeur van SOOB. “Ik geef geen enkele reactie. Geen enkele onderwijzer heeft tegen mij gezegd tegen deze beslissing te zijn”, zegt ze. De Bies wil niet reageren op de vraag of het personeel zich structureel niet houdt aan de werktijden. “Wij gaan de prikklok invoeren. Ik sta achter de brief die wij hebben gestuurd”, aldus de Bies.

Nederlandse ministerie OCW betrekken
Volgens SIMABO hebben een lokale jurist en een jurist in Nederland zich in deze kwestie verdiept. “Wanneer we alle informatie binnen hebben zullen we dit voorleggen aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap”, zegt Gilbert van Arneman. Hij is secretaris van de vakbond.

In hoeverre ze bijstand van OCW kunnen krijgen, is onduidelijk. “Conform de Wet Primair Onderwijs BES is het schoolbestuur als bevoegd gezag, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de twee betreffende scholen. Daar heeft het ministerie van OCW geen zeggenschap over”, aldus Erik Buller, woordvoerder van OCW.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo