Nieuws van Bonaire

Overheid Bonaire heeft buik vol van feestgangers Te Amo Beach

Te Amo Beach, foto: Inge Poorthuis
Op de feestgangers na baalt het hele eiland van de overlast door feestgangers op Te Amo beach. Foto: ABC Online Media/Inge Poorthuis.

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is helemaal klaar met feestgangers op Te Amo Beach die bij massale ‘after party’s niet alleen elkaar volop aansteken met Corona, maar ook nog eens zorgen voor enorme geluidsoverlast, verstoring van de natuur en een behoorlijke vervuiling.

De ‘after party’s ontstaan spontaan na het sluitingsuur van de lokale horeca, die als onderdeel van de anti-Coronamaatregelen klokslag middernacht dicht moet.

Gezaghebber Rijna waarschuwt daarom nog maar eens dat massale bijeenkomsten niet toegestaan zijn. “Op dit moment mogen bij privébijeenkomsten niet meer dan 25 personen samenkomen. Dat geldt ook voor feesten op het strand. Ook mag er niet gezongen en gedanst worden”, schrijft Rijna.

De gezaghebber, de hoofdofficier van justitie en de korpschef, die samen de ‘driehoek’ vormen, roepen feestgangers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Blijft de overlast aanhouden en blijven grote groepen bijeenkomen, dan worden KPCN, KMAR, OM en OLB ingezet om maatregelen te nemen, zoals het uitschrijven van boetes. Bij ernstige overlast kunnen feestgangers worden aangehouden. Rijbewijzen, voertuigen en geluidsapparatuur kunnen in beslag worden genomen. Als het echt nodig is, kunnen stranden en gebieden worden afgesloten”, zo waarschuwt een op vrijdag uitgestuurd persbericht.

Overlast

De grote toeloop van te veel mensen en harde muziek uit geluidsboxen veroorzaakt veel overlast voor de omgeving. Daarnaast ontstaan er onveilige situaties door het vele verkeer naar de stranden toe, waar massaal geparkeerd wordt. Er is sprake van verkoop en/of gebruik van hard drugs en er hebben zelfs al berovingen plaatsgevonden. Van een hele andere orde is het feit dat schildpaddennesten en de flamingobroedplaatsen worden verstoord en ezels worden aangereden.

Iedereen wil het beste voor alle mensen en dieren op Bonaire. De ‘driehoek’ gaat er daarom vanuit dat iedereen beseft dat overlast veroorzaken echt geen verantwoordelijk gedrag is. Als iedereen zich aan de regels houdt, hoeven er geen strenge maatregelen genomen te worden. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo