Nieuws van Bonaire

Nederlandse parlementsleden volgen masterclass over natuurbehoud in het Nederlands Caribisch gebied

Nederlandse parlementsleden volgen masterclass over natuurbehoud in het Nederlands Caribisch gebied

DEN HAAG – Tijdens tien dagen van officiële bijeenkomsten heeft de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) een masterclass voor Nederlandse parlementsleden gehouden, waarbij de aanwezigen uitleg kregen over het belang van steun voor natuurbehoud in het Nederlands Caribisch gebied en over de noodzaak van meer aandacht voor de effecten van klimaatverandering die de eilanden zal treffen. 

Tijdens tien dagen van bijeenkomsten in Nederland met verschillende belanghebbenden vonden we het van cruciaal belang om iets te doen aan, wat nog steeds een gebrek aan kennis is, natuurbehoud in de hotspot voor biodiversiteit in het Nederlandse Koninkrijk; het Caribisch Nederlands gebied. Daarom was een van de belangrijkste initiatieven het organiseren van een masterclass over natuurbehoud in het Nederlands Caribisch gebied, onze successen en uitdagingen, en wat er nodig is om de goederen en diensten die de natuur levert aan de sociaaleconomische duurzaamheid van de eilanden te vergroten, nu we op weg zijn naar een post-pandemische realiteit,” aldus DCNA-directeur Tadzio Bervoets.

Rocargo

Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemers informatie over de status van het natuurbehoud op alle zes eilanden van het Nederlands Caribisch gebied, over de noodzaak om alle zes eilanden van de Nederlands Caribisch gebied te betrekken bij besluiten van de Koninkrijksregering over klimaatverandering en over de noodzaak om het natuurbehoud op de eilanden financieel te ondersteunen.

“Een van de meest opvallende kwesties die tijdens de vergaderingen naar voren kwamen, of het nu met het Ministerie van BZK was, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverandering, of met verschillende Kamerleden voor Nederland, was het ontbreken van bewustzijn bij hen voor het Natuurbehoud in het Nederlands Caribisch gebied en hoe de bescherming van de natuur zal zorgen voor een duurzame financiële toekomst voor de eilanden. Daarom was het belangrijk om met de respectievelijke beleidsmakers, partner-natuurorganisaties en onderzoeksinstellingen bijeen te komen om ervoor te zorgen dat in Nederland, het natuurbehoud, de klimaatverandering en het beheer van beschermde gebieden in het Nederlands Caribisch gebied op de agenda worden gezet. Dat was het hoofddoel van de vaak intense en langdurige discussies,” vervolgde Bervoets.

Tijdens de vergaderingen heeft DCNA specifiek verzocht om de gevolgen van klimaatverandering en de effecten op de natuur, de samenleving en de economie van de meest kwetsbare samenlevingen van het Koninkrijk, die in de Nederlands-Caribische gebieden, mee te nemen in het beleidsproces, met name als het gaat om de lopende discussies als onderdeel van het formatieproces en het opnemen van de ondersteuning van de natuur van de Nederlands-Caribische gebieden in toekomstige beleidsprogramma’s.

Deel dit artikel