Nieuws van Bonaire

Huisartsenpost per 1 juli overgenomen door Primary Care Caribbean

KRALENDIJK – Stichting Continue Huisartsenzorg Bonaire is per 1 juli jl. gestopt met haar activiteiten als huisartsenpost op Bonaire. Primary Care Caribbean (PCC) zet de activiteiten van de huisartsenpost voort.

Voor patiënten verandert er niets, de huisartsenpost blijft in de avonden en weekenden de spoedzorg verlenen zoals u dat gewend bent. De gewaardeerde medewerkers van de huisartsenpost zetten hun dienstverband voort bij PCC.

Bij de voortzetting van de activiteiten van de huisartsenpost hoort automatisch ook de overdracht van de patiëntendossiers. PCC beheert de overgedragen patiëntendossiers  met dezelfde zorgvuldigheid, conform wet- en regelgeving. De medische dossiers van de huisartsenpost bevatten uitsluitend informatie over contacten van patiënten met de huisartsenpost. Mocht iemand bezwaar hebben tegen de overdracht van het medisch dossier, dan verzoeken wij om dit binnen vier weken kenbaar te maken via info@pccarib.com.

Huisartsenorganisatie Primary Care Caribbean ondersteunt de huisartsenpraktijken op Bonaire bij praktijkoverstijgende activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, samenwerking en organisatie. Met de samenvoeging van de activiteiten van de huisartsenpost met de overige activiteiten van PCC, is de totale ondersteuning van de huisartsenzorg op Bonaire nu bij één overkoepelende organisatie ondergebracht.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo