Nieuws van Bonaire

Wereldbank: sociale uitkeringen Bonaire niet toereikend voor 400 huishoudens

Wereldbank: sociale uitkeringen Bonaire niet toereikend voor 400 huishoudens

De Wereldbank doet een oproep aan Nederland en Bonaire om de sociale uitkeringen aan te passen als gevolg van de corona-epidemie. Ongeveer 400 huishoudens bevonden zich het afgelopen jaar in een precaire positie omdat sociale uitkeringen niet voldeden aan de behoeften van het huishouden.

Ontvangers van een bijstandsuitkering kregen weliswaar een hogere uitkering, maar die werd vrijwel teniet gedaan door een stijging van de consumentenprijzen.

Deze en andere bevindingen staan in een speciaal rapport dat is opgesteld op verzoek van de overheid van Bonaire. Die wilde weten wat de sociaal en economisch gevolgen zijn van de coronapandemie en het verlies van toerisme op het eiland.

De economie van Bonaire kromp na de start van de coronapandemie in maart 2020 met – naar schatting – 23,1 procent. Gebaseerd op wat alle Bonairianen bij elkaar verdienen in een jaar en de financiële steun uit Nederland die in 2020 geraamd 67,4 miljoen dollar bedroeg.

De berekende krimp is vergelijkbaar met de cijfers op de andere eilanden in het Koninkrijk als gevolg van COVID-19. Zonder financiële tussenkomst van Nederland zou de economie van Bonaire zelfs gekrompen zijn tot – naar schatting – 36,2 procent van het Bruto Nationaal Product.

Macro-economisch

De Wereldbank concludeert in het rapport dat de economische steun van de rijksoverheid voldoende was om de directe gevolgen van de pandemie op te vangen, maar de aard van de COVID-19-crisis heeft langdurige hulp nodig om het economisch herstel te ondersteunen.

De sociale impact kan in de loop van de tijd nog toenemen en zal prominent aanwezig moeten zijn op de herstelagenda van Nederland en Bonaire. Het rapport gaat ervan uit dat onmiddellijke of korte termijn herstelmaatregelen betrekking hebben op loonsituatie en subsidie op nutsfaciliteiten, zoals water en stroom.

Naakte waarheid

In reactie stelt Nina den Heyer dat het rapport de naakte waarheid toont over de sociale en economische realiteit op Bonaire. Volgens de gedeputeerde van Sociale Zaken in het Bestuurscollege moet het rapport een solide basis zijn om constructieve gesprekken te voeren met betrokkenen.

Den Heyer vindt dat het bestuur zich moet concentreren op het implementeren van herstelinterventies die bijdragen aan het opbouwen van de weerbaarheid van de mensen en de economie van Bonaire bij calamiteiten.

Ook haar collega, Hennyson Thielman, gedeputeerde van Economie, Toerisme en Financiën laat zich in soortgelijke bewoordingen uit: “Dit rapport laat zien hoe kwetsbaar we als Bonaire zijn voor rampen, met een specifieke focus op COVID-19 en de impact op de sociale en economische situatie van het eiland. We wisten allemaal dat de impact groot zou zijn, maar het zien van de cijfers in dit rapport toont de harde realiteit aan.”


Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo